Úkoly 3. třída

Platby za druhé pololetí školního roku

Číslo bankovního účtu pro platby: 300383912/ 0300
Variabilní symbol uveden v žákovské knížce žáka
Přijímané platby číslo do zprávy pro příjemce
   
   
Pitný režim za 2. pololetí       250,-Kč 2
Školní družina za 2. pololetí   500,-Kč 3
Kroužek vaření                       200,-Kč 4
Kroužek výtvarníček               300,-Kč 5

Příklad platby částka 950,-Kč:

VS: 210101, do zpráv pro příjemce: 2, 3, 4.

V případě odhlášení pitného režimu, kroužku nebo školní družiny je potřeba vypsat odhlášku (poskytnou paní vychovatelky).

Neuhrazené platby za první pololetí prosíme uhradit co nejdříve.

 
sun 47083 640
 Odkazy: 

Film: Pohádka Gruffalo (v angličtině) - video ke stažení

 

 

Den dětí oslavíme ve středu 1. 6. aktivitami ve středisku volného času Rubiko v Rosicích. Cena programu je 50,- Kč. Učit se tento den nebudeme. Projdeme se do Rosic i zpět pěšky a cestou si mohou děti něco malého koupit. Potřebujeme sportovní oblečení, v batůžku svačinku, pití, pláštěnku a drobné kapesné.

 

Školní výlet na Veveří ve středu 8. 6.

spojený s divadelním představením, výtvarnými a žonglérskými dílnami, dalšími stanovišti a atrakcemi, výstavou loutek a replik dobových zbraní a prohlídkou hradu.

Kompletní cena výletu včetně dopravy je 320,- Kč.

Odjíždíme po příchodu do školy (přibližně v 8:30) a vracíme se přibližně ve 14 hodin. Děti budou potřebovat batůžek se svačinou, pitím, (pláštěnkou) a drobným kapesným na případné občerstvení.

Vyberte a potvrďte prosím na lístku v deníčku, který zítra děti dostanou, z možností ohledně zájmu o oběd 8. 6. ve škole ve 14 hodin.

 

Pro děti, které ještě nemají zaplaceno: cena za foto třídy je 40 Kč, skupiny 25 Kč/kus, jednotlivci 75 Kč za 3 fotky. 


24. 5.

D: ČJ2 114/11 (druhá žárovka), 114/11 cvičení označené hvězdičkami

Pro nepřítomné:

ČJ uč. 115, 115/11, M-PS dokončení str. 31, 32/1, 2.

 

23. 5.

D: M-PS 31/15, M1 71/29

 

_____________________________________________

20. 5.

D: ČT 94, 95, M-PS 30/9, 30/11 nebo list M

 

19. 5.

D: M1 69/8,  list Čuník

 

18. 5.

D: ČJ-PS 30/13 + sebehodnocení,

některé děti mají v nepořádku sešit ČJ1,

ČJ-PS 32/4.

 

17. 5.

D: M-PS 29/6, 28/4 - 4 příklady, opakování dělení ústně nebo na Školákovu (s potvrzením v deníčku).

 

16. 5.

D: ČJ-PS 31/16, 31/15

_____________________________________________

13. 5. dokončení M1 67/10

 

12. a 13. 5.

D: ČJ-PS 31/14, M-PS 28/2, sešit M se čtverečkem 67/13.

 

11. 5.

D: ČJ-PS 30/11 celé + zopakovat si řady vyjm. slov.

Pro nepřítomné:

ČJ dnes jsme jen dokončovali rozpoznávání slovních druhů v uč. 108/19. Nepřítomní mohou určit doma ústně (hlavně slovesa, podst. jména, přídavná, předložky a spojky) Ve škole bylo dokončení skupinové práce, výměna  listů mezi skupinami, ... Procvičovali jsme hrou s kartičkami všechny slovní druhy.

10. 5.

D: M-PS 27/12, M1 65/32

 

9. 5.

D: M-PS 26/9 a) dokončení i s vypsáním řazení, ???? b)

_____________________________________________

6. 5.

Pro nepřítomné:

ČJ vysvětlení skolňování přídavných jmen + poučka v ČJ2. Rodiče nepřítomných dětí mají vzor v emailu. Děti si mohou také procvičovat poznávání přídavných jmen v odkazu mezi ostatními odkazy výše.

 

5. a 6. 5.

D: ČJ-PS 29/9 i s úkoly, ČT 105, M-PS 27/10

???? M-PS 27/11

 

4. 5.

D: ČJ1 107/16, ???? M1 63/13 příklady + odpověď

 

3. 5.

D: M-PS 25/7, ???? 25/8

 

2. 5.

D: ČJ-PS 28/7, ???? 29/10

 

____________________________________________

29. 4.

Pět ježibab

Pro nepřítomné:

Procvičování základních slovních druhů - lístečková hra, písnička v odkazu.

 

28. a 29. 4.

Dnes si lepily děti do deníčku aktuální návrh známek a informace o třídních schůzkách. Vyberte prosím z možností a potvrďte podpisem.

D: sešit ČT+SLOH Nech brouka žít, ČT 80, 81.

Pro nepřítomné:

M-PS 50,

ČJ  odkaz: Protikladná příd. jm. - pexeso, (pracovali jsme s včerejším výukovým programem - rekapitulace, myšlenková mapa, osnova)

ČT 78, 79.

 

26. a 27. 4.

D: oprava prověrky M-PS 23, ČJ-PS 27/1 i s úkoly, ???? 28/6

Pro nepřítomné:

ČJ uč 106/10, 11 ústně, ČJ-PS 27, 

ČT otázky k textu 76, 77, čtení z knihy nebo časopisu,

M-PS 23 - děti by měly zvládnout samostatně s pomocí učebnice podle potřeby.

 

25. 4.

D: M-PS 24/3, část dětí opravuje D ČJ-PS 26/10+ .

Pro nepřítomné:

ČJ uč. 105 + cviky na propojení hemisfér (např. protilehlé kruhy pažemi ve spojujícím bodě nahoře a dole, jedna ruka maluje ve vzduchu kruh a druhá čtverec, ...) ČJ-PS 26 sebehodnocení,

M-PS 24/4, procvičování měření, jednotek míry a jejich  převodu.

___________________________________________

22. 4.

Pro nepřítomné:

ČJ uč. 104 většinou ústně, procvičení skladebních dvojic v odkazu:  Skladební dvojice (Děti by si měly několikrát vyzkoušet najít správné řešení, než si ho nechají zobrazit. Skladebni dvojice jsou jako dílky ze stavebnice, které se mohou spojit.) ČJ1 104/2.

 

21. a 22. 4.

D: ČJ-PS 26/10+ , ČT 77 + otázky,

M-PS oprava nebo dokončení 22/49, ???? M-PS 24/1.

Pro nepřítomné:

ČJ-PS 26/9, ČJ1 103/16 + , ČT 76,

M uč. 62, 100 --utřídění pojmů prostorové útvary - tělesa x rovinné útvary - obrazce, vrchol, stěna, hrana x strana. M-PS str. 22, 24/2.

 

20. 4.

D: ČJ2 103/15+ ???? rébus.

Pro nepřítomné:

ČJ uč. 103/14-  stačí ústně i se všemi úkoly (jen pár sloves s í v zakončení je dobré i napsat), ČJ-PS 26/8, ČT 71

 

19. 4.

D: M-PS 21/47, několikdětí, které neznaly obsah textu  z prázdninového čtení, si pročtou a promyslí D znovu.

???? M-PS 20/44 (u náročnějších příkladů je vhodné počítání pod sebou v okraji M-PS nebo bloku).

Pro nepřítomné:

ČJ uč. 102 - stačí probrat ústně, jen ČJ2 102/12

(ČT - kontrolní otázky na znalost obsahu prázdninového čtení)

M-PS 21.

_____________________________________________

13. 4.

D: ČT 72 až 75, ČJ-PS 25/6 i s úkoly,

???? ČJ-PS 25/7, cvičení v odkazech.

Pro nepřítomné:

ČJ uč. 101, ČJ1 101/11 - vypisovali jsme jen některá slova pro připomenutí - podst. jm. + slovesa nebo slova odlišného slovního druhu, kde je potřebné hledat slovo příbuzné Napsali jsme si také poučku na základní sklad. dvojice - rodiče nepřítomných dětí budou mít v mailu. ČT 87.

 

12. 4.

D: M-PS 20/43 i s výsledky (děti zkusí odhadnout, pak vypočítají), dokončení ČJ-PS 24/4 (děti, které potřebují docvičit),

???? M-PS dokončení podle vzoru 49/5, 49/6.

Pro nepřítomné:

ČJ - dnes jsme hodně procvičovali skloňování, znovu jsme si ujasňovali, co je a jak vypadá skloňování podst. jm, časování sloves a co jsou časy sloves. ČJ-PS str. 24, 25/5. ČT 88, 89.

M-PS 49/4, barevné znázornění části 49/5, 20/42.

AJ: slovní zásoba lekce 21 (Food and drinks), AJ-UČ str. 44-45 (opakování).

 

11. 4.

D: ČJ1 100/9 dokončení, ???? ČJ1 99/7

Pro nepřítomné:

ČJ uč. ústně 100/8, 101/10, procvičování určevání základních slovních druhů, opakování vyjm. slov a doplňování i, y.

M opakování pamětného sčítání a odčítání, M-PS 20/41, rozklad je na desítky a jednotky pro postup pamětného počítání (454 + 10) + 3.

AJ: AJ-UČ str. 44-45 (opakování), pracovní list

 

______________________________________________

 

 
sun 47083 640
 

HRAVÉ UČENÍ S ODKAZY - CELÉ SOUBORY

KLIKNI:

Školákov

LOVENÍ PEREL (hra na počítání příkladů - úroveň EASY)Domácí procvičování čtení - zásady:

Číst si je příjemné.

Čtení je pro mě důležité.

Rozšiřuji si slovní zásobu, bavím se, získávám informace.

Smím si číst pro sebe potichu.

Mohu požádat maminku, tatínka nebo jiného dobrého čtenáře, ať si článek přečte také.

Pak si můžeme povídat o tom, co nás upoutalo, co se nám líbilo nebo bylo zajímavé.

Zeptám se na to, čemu nerozumím.

Promyslím si záludné otázky, na kterých bych mohl(a) druhého nachytat.

Otázky si dáváme vzájemně. Pokud druhý nezná odpověď, neradíme, ale necháme ho, ať si to najde.

Pokud se mi zatím nedaří, určitě se časem zdokonalím.

Když budu procvičovat pravidelně, snadno mi půjde ve vyšších ročnících těžší učení.

 

Přihlášení

Školní Facebook

images