Úkoly 3. třída

KONTROLA ZADANÝCH ÚKOLŮ 15.-19. 2. 2021

 

Vyhodnocení páteční skupinovky:

4, 6, 14 – 170 magnetů

1, 3, 12 – 170 magnetů

2, 5, 8 - 130 magnetů

9, 11, 15 – 200 magnetů

7, 10, 13 - 190 magnetů

 

 

O N – L I N E   V Ý U K A

Na hodinu si vždy připrav učebnici, PS, ostatní sešity do předmětu,
pravítko a pouzdro.

PONDĚLÍ 1. 3. 2021
8.00-8.45 hod. Připojení č. 1 Celá třída ČJ
9.00-9.45 hod. Připojení č. 1 Celá třída

Třídnická hodina

Připrav si povídání
o hezkém zážitku z jarních prázdnin.

10.15-11.00 hod. Připojení č. 1 Celá třída AJ
ÚTERÝ 2. 3. 2021
8.00-8.45 hod. Připojení č. 1 Celá třída M
   Vypracování úkolu + přestávka
9.30-10.15 hod. Připojení č. 1 1, 2, 6, 7, 9, 13 ČJ
9.30-10.15 hod. Připojení č. 2 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15 PRV
10.45-11.30 hod. Připojení č. 2 1, 2, 6, 7, 9, 13 PRV
10.45-11.30 hod. Připojení č. 1 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15 ČJ
11.30-12.00 hod. Individuální doladění potřebného
ČTVRTEK 4. 3. 2021
8.00-8.45 hod. Připojení č. 1 Celá třída ČJ
9.15-10.00 hod. Připojení č. 1 1, 2, 6, 9, 13 M
9.15-10.00 hod. Připojení č. 2 3, 4, 5, 10, 15 ČJ
10.15-11.00 hod. Připojení č. 2 1, 2, 6, 9, 13 ČJ
10.15-11.00 hod. Připojení č. 1 7, 8, 11, 12, 14 M
11.15-12.00 hod. Připojení č. 1 3, 4, 5, 10, 15 M
11.15-12.00 hod. Připojení č. 2 7, 8, 11, 12, 14 ČJ
PÁTEK 5. 3. 2021
8.00-8.30 hod. Připojení č. 2 5, 10, 11, 12, 13

OPĚT

SKUPINOVKA :-)

Nachystej si sešit Tygr.

8.40-9.10 hod. Připojení č. 2 2, 3, 6, 9, 14
9.20-9.50 hod. Připojení č. 2 1, 4, 7, 8, 15

Učivo 1.-5. 3. 2021

Rozložení do dnů je pouze orientační. Splnění povinných úkolů do neděle.

V pátek bude zveřejněný dotazník KONTROLA DOMÁCÍCH ÚKOLŮ.

TOGlic
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK  (P – povinné cvičení, D – dobrovolné cvičení)
ČESKÝ JAZYK
  Pondělí ON-LINE  
  ČJ-PS 34/3  
ČJ-PS 35/5  
LISTY MIX 2 List č. 75 cv. 86
Úterý ON-LINE  
ČJ-PS 35/4 OFOŤ A POŠLI.
ČJ-PS 36/7 OFOŤ A POŠLI.
Středa Diktát Diktát - klikni. Piš do Zebry. Urči slovní druhy. OFOŤ A POŠLI.
LISTY MIX 2 List č. 73/79
uč. ČT str. 35 Přečti do čtvrtka.
Čtvrtek ON-LINE Doplním.
  Doplním.
LISTY MIX 2 List č. 74/17a
Pátek uč. ČJ 71/15 Běhací diktát. Piš do Zebry.
  Doplním.
Dobrovolky:

LISTY MIX 2 – list č. 73/79, list č. 74/15, 16ČJ-PS 33/6uč. ČJ 75/28, 29 – do sešitu Dobrovolky.

ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ:

Vyjmenovaná slova po P  

Zopakuj si stavbu slova 

Zopakuj si párové souhlásky

MATEMATIKA
  Pondělí M-PS 9/22  
M-PS 8/17  
Úterý ON-LINE  
M-PS 10/2  
Středa M-PS 10/4  
M-PS 10/6  
Čtvrtek ON-LINE  
Doplním.  
Pátek Doplním.  
Doplním.  
Dobrovolky:

M-PS 11/7 • uč. M 50/4, 5, 6, 7, 9, 10 do sešitu Dobrovolky.

ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ:

Zaokrouhlování na stovky

Sčítání a odčítání stovek

Slovní úlohy do 1000 

PRVOUKA
  Pondělí PODÍVEJ SE: Sluneční soustava
    Požádej rodiče o vytištění pracovního listu, který pošlu do e-mailu.
Úterý ON-LINE Bude vypracováno během vysílání.
 

ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ:

Slunce

ANGLICKÝ JAZYK
   

 

 

 

TOGlic

 

 

ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ:

Hledej číslovky 

Číslovky

Opakování - doporučuji

Vyjmenovaná slova po M  

Větné vzorce

Najdi 1- podstatná slova

Najdi 2 - přídavná jména

Najdi 5 - slovesa

Najdi 7 - předložky

Najdi 8 - spojky

Zopakuj si u, ú, ů

Vyjmenovaná slova po L

Spoj přídavná jména s podstatnými

Vyber správnou spojku

Vyjmenovaná slova po B trochu jinak 

Trénujeme čísla do 1000

 

                                                                                                       

Učivo 15.-19. 2. 2021

Rozložení do dnů je pouze orientační. Splnění povinných úkolů do neděle.

V pátek bude zveřejněný dotazník KONTROLA DOMÁCÍCH ÚKOLŮ.

TOGlic V PONDĚLÍ NEBUDE.
STŘEDA, PÁTEK (P – povinné cvičení, D – dobrovolné cvičení)
ČESKÝ JAZYK
  Pondělí DŮKLADNÉ OPRAVY SEŠITŮ.
PODÍVEJ SE: Vyjmenovaná slova po P
Strašák 16/2
Úterý uč. 71/17 Jako běhací diktát do Tygra
LISTY MIX 2 List č. 72/1
LISTY MIX 2 List č. 73/78
Středa LISTY MIX 2 List č. 72/2
LISTY MIX 2 List č. 82/11 - Přečíst a očíslovat správné pořadí – DO ČTVRTKA.
Čtvrtek

ČJ-PS 34/1

LISTY MIX 2

Nauč se rychle odříkat vyjmenovaná slova po P. 

List č. 76 cv. 1 a 2.  - Jedno jsem přidala navíc - pozor!

Pátek

LISTY MIX 2

Sešit SLOH

List č. 76/3

Napiš alespoň 8 vět - POSTUP VÝROBY nějaké dobroty. OFOTIT A POSLAT, nejlépe na WhatsApp. 

Dobrovolky:

LISTY MIX 2 – list č. 72/3, 4; list č. 73/80; 75/87; list č. 83/13uč. ČJ 71/16, uč. ČJ 73/21 – do sešitu Dobrovolky

ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ:

Vyjmenovaná slova po P

MATEMATIKA
  Pondělí DŮKLLADNÉ OPRAVY SEŠITŮ.
ON-LINE LM M - list č. 36/6; list č. 38/13. 
Úterý ON-LINE M-PS 7/13, M-PS 8/14
uč. 84/28 5 příkladů podle zadání do sešitu Mapy. Ostatní dobrovolka. OFOŤ A POŠLI.
Středa M-PS 8/15  
M-PS 8/17  
Čtvrtek ON-LINE  M-PS 9/18 - splněno
M-PS 9/21  
Pátek M-PS 9/19  
M-PS 9/20  
Dobrovolky:

LISTY MIX M – list č. 35 – součet čísel 62 a 66M-PS 8/16uč. M 45/15 do sešitu Dobrovolky

NOVÁ DOBROVOLKA - LISTY MIX M - list č. 40 - cokoliv. (Počítám to za 3 dobrovolky.)

PRVOUKA
 

PODÍVEJ SE - máte splněné

 

Pro zvídavé - fotosyntéza - nepovinné

ANGLICKÝ JAZYK
   

Přihlášení

Školní Facebook

images