Úkoly 2. třída

 
Rozvrh od 12. 4.
Pondělí: ČJ,TV pohyb. aktivity a hry venku, M, ČJ
Úterý: AJ, PČ, ČJ, M
Středa: ČJ, M, PRV, ČJ
Čtvrtek: VV, TV pohyb. aktivity a hry venku, M, ČJ
Pátek: ČJ, M, PRV, ČJ


boy 1299574 640
14. 5.
D: M1 64/5 - 2. a 3. sloupec,
procvičování hodin (může být na odkazech z minulého týdne), měsíců a dnů v týdnu.
ČT - Z deníku kocoura Modroočka 14, 15.
 
13. 5.
D: Písanka 17, :-) list ČJ - obsažnější, do neděle
 
12. 5.
D: M-PS 38/1, ČT z knížky Z deníku kocoura Modroočka str. 11,
:-) M-PS 32/10
 
11. 5.
D: ČJ-PS 29/5, :-) M1 64/8 nebo 65/3
 
10. 5.
D: ČJ2 103/9, :-) list se soutěží zvířátek ____________________________________________________
 
 
7. 5.
D: Písanka 26, 27, ČT 100,
procvičování odkazů PC:
 
6. 5.
D: M-PS 31/5, ČJ-PS 28/2
 
5. 5.
D: ČJ2 102/4 + , :-) ČJ-PS 28/3
 
4. 5.
D: písanka 24/1 i 2, zhotovení výrobku - větrníku nebo jiného výrobku podle popisu ve cv. 2
 
Od 3. 5. se testují žáci pouze 1 x týdně, takže další testování bude až v pondělí 10. 5.
Když bude někdo v den testování chybět, stále platí, že se musí otestovat v den příchodu do školy.
 
3. 5.
D: ČJ1 101/14 - dokončení, M-PS 44/5
 
_____________________________________________________
 
30. 4.
D: ČJ-PS 27/10, ČT 96, 97, list s čarováním
 
29. 4.
D: Písanka 13, M1 74/3 příklad + odpověď
 
28. 4.
D: ČJ2 99/8 , ČT 94, M-PS 30/15
 
27. 4.
D: M-PS 29/11, M1 62/4
 
 
26. 4.
D: ČJ-PS 25/4, 5, 24/2
 
________________________________________________
 
 
23. 4.
D: oprava ČJ2 95/20, písanka 11, ČT 92
 
22. 4.
D: ČJ1 95/18,
ČJ1 93/13 sestav 3 souvětí.
Další přes víkend je vytvoření plotu k domečku z Lega, papíru nebo přírodního podle nápadu v M uč. 83/3.
Jako stavební materiál mohou posloužit špejle, brčka, klacíky, ... a na uchycení plastelína, polystyren, ...
Jde o to, aby si děti uměly připravit skupinky o stejné délce.
Poprosíme rodiče, aby stavbičku vyfotili a poslali e-mailem nebo na Messenger.
 
 
21. 4.
D: opravy a dokončování práce v ČJ-PS
 
 
20. 4.
D: písanka 9, ČT 91.
 
19. 4.
Zítra se vrátíme k M-G. Potřebujeme pravítko - nejlépe trojúhelník. Některé děti potřebují procvičovat pamětné počítání násobení a dělení čtyřmi a pěti.
Několik žáků si neporadilo s rýmováním  v D ČT 90 Hra na rýmy.
Dostali tedy znovu za úkol k pročtení a splnění.
Některé děti minulý týden v úterý zapomněly uč. a PS na AJ - připomínáme.
D: ČJ-PS 23/11, dokončení listu s osmisměrkou, šifrou, ...
 
________________________________________________
 
16. 4.
D: ČT 90 Hra na rýmy, opravy v M-PS a ČJ2.
 
15. 4.
D: opravy v písance - 3. díl a v M1
Úlohy z Mat. klokana - Cvrček
 
14. 4.
D: opravy v  písance - 2. díl a M
 
13. 4.
D: opravy chybiček v ČJ1, M-PS 26/13
 
12. 4.
D: pamětné procvičování násobilky 4, někteří dokončují písanku 6,
písanka 7
_________________________________________________________
Učivo 6. 4. až 9. 4.
 
Úterý:
ČJ online + písanka 3. DÍL str. 2.
M - postupně se uč násobky 2 a 4 zpaměti.
Můžeš využít učebnici 55 cvičení s dvojkorunami a žetony.
Zakrývej a odkrývej pro kontrolu čísla v tabulce a na číselné ose.
Vzpomeň si, jak jsme se to učili před Velikonocemi.
M-PS 24/1, 2, 3.
 
Středa:
ČJ1 89/14 běhací diktát. Stačí 3 věty.  dokončení.
ČJ-PS 20/1, 2 + ▄, (dokončení str. 19 - týká se pouze několika dětí).
Písanka str. 3 - nezapomeň opisovat báseň po verších.
M online.
ČT - ČJ uč. 90 - přečti si Co přišlo jarní poštou,
Čj2 90/1 ,   - namaluj podle otázek vlastní obrázek.
 
 
Čvrtek:
ČJ-PS 20/3, 21/4 i s úkoly pod textem,
Čj2 91/4 - opiš básničku po verších.
PRV online.
Trénuj násobení i dělení 2 a 4. Můžeš využít tabulku násobilky v M-PS.
Popros pak rodiče, ať ti dají několik příkladů  na počítání zpaměti
M-PS 25/6, 7, M 58/6 - vyber si 1 příklad na násobení a 1 na dělení.
ČT 88.
 
Pátek:
AJ online
Písanka str. 4, 5.
ČJ-PS 21/5, ČJ uč. 92 - připomeň si poučky, ČJ1 93/11 - vyber si 3 souvětí.
M-PS 25/8 - jen . 4 a : 4, 25/9, 26/10, 12.
ČT 89.
__________________________________________________________

Učivo 29. 3. až 31. 3.

 

Pondělí:

AJ online

ČJ-PS 19/8 i s úkoly pod textem, písanka 27

M-PS 21/11, 12, 22/14, 15.
ČT 82 až 83 do konce článku. Přečti si a zamysli se, jestli se ti povídání líbí a jak to bývá u vás.
 
Úterý:
ČJ online + písanka 28.
M-PS 22/ 16, 23/1 a 4.
Úkoly se sovičkou ze stran 22 a 23 jsou na velikonoční prázdniny.
 
Středa:
ČJ1 89/13 + . ČJ-PS 19 - dokončení strany.
Písanka 29 - neboj se psát malými tiskacími písmeny.
Pokud to pro tebe bude těžké, můžeš místo zahnutých nožiček
(a, m, n, d, h, l) je psát rovné.
M online.
ČT 84, 85
 
Krásné velikonoční prázdniny dětem, rodičům a všem jejich blízkým.

 
Úkoly na prázdniny:
ČT 86, 87 -  po prázdninách si opět budeme hrát s otázkami.
 
  ČT nejméně 15 minut z vlastní knihy. (... do deníčku.)
  písanka 30, 31
M-PS 22/17, 23/2 a 3.
procvičování s odkazy (s poznačením v deníčku)
velikonoční tvoření - můžete využít odkazy nebo vytvářet s vlastními nápady. Poproste rodiče, aby vám výrobek či výzdobu vyfotili. Mohou mi  poslat foto e-mailem nebo na Messenger. Pak si obrázky ukážeme.
 
Odkazy:
Jarní květiny - skládání názvů
 
 
___________________________________________________________
 

 

Učivo 22. 3. až 26. 3.

Pondělí:
AJ online - PS str. 26 (spoj a dokresli)
ČJ1 82/12 napiš 3 dvojice vět podle vlastního výběru, zbytek je .
Písanka 24.
M - Matematický klokan (Cvrček)
   ČT nejméně 15 minut z vlastní knihy. (... do deníčku.)
 
Úterý:
ČJ online + písanka 25.
M - Matematický klokan (Cvrček)
ČT 78.
 
Středa:
ČJ1 88/9 opiš celé věty.
ČJ-PS strana 17.
M online.
ČT 79 + ČJ2 oprav a napiš pravdivě věty a), b), c), zkus vymyslet a napsat do ČJ2 konec příběhu. Můžeš i namalovat obrázek.
 
Čtvrtek:
ČJ1 87/8 opiš 1., 2., 5. a 6. větu. ČJ-PS 18.
M1 56/6,  M 56/5.
PRV online.
ČT 81 + otázky.
 
Pátek:
ČJ online + písanka 26.
M 57  - pozorně si pročti a promysli úvodní úlohy. Odpověz rodičům nebo jiným zkušeným počtářům doma na otázky ze cvičení 1 a 2.
M-PS 21/10, 13.
PRV-PS 61 dokončení strany.
ČT nejméně 15 minut z vlastní knihy. (... do deníčku.)

 
_____________________________________________________
 
Učivo 15. 3. až 19. 3.
 
Pondělí:
AJ online - PS str. 25 (vymaluj obrázky podle vět, které jsme si doplnili v hodině)
ČJ1 81/8 napiš 1., 3., 4. a poslední větu. ČJ-PS 14/5 i s úkolem pod textem.
M uč. 54 promysli si úvodní úlohu s vysvětlením.
M▄ 54/2. Pokud by se ti nelíbilo psát příklady do čtverečkovaného sešitu, můžeš tam splnit pouze podtržené příklady a ostatní zapisovat do M1.   M-PS 18/18.
V ČT tentokrát přeskočíme, abychom měli kratší článek. Str. 80 si pozorně  sám přečti a zase si připrav otázky,
zopakuj si básničku z PRV-PS, abychom si ji mohli v úterý poslechnout.
 
Úterý:
ČJ online + písanka 21.
Všimni si, že opisuješ básničku. Je tedy potřebné na řádcích zachovat verše. Každý verš (řádek básničky) potřebuje při opisování svůj vlastní řádek. Řešení hádanky použij jako nadpis.
M-PS 18 dokončení celé strany.
Procvičení sčítání a odčítání v odkazu:
Popros zase rodiče o potvrzení práce do deníčku.
  ČT nejméně 15 minut z vlastní knihy. (... do deníčku.)
 
Středa:
ČJ-PS ČJ-PS 14/6 i s úkolem pod textem, str. 15 včetně sebehodnocení, písanka 22 - polovina stránky.
M splníme s online výukou.
PRV necháme na čtvrtek online.
ČT na středu a čtvrtek je 76, 77 - pozorně si sám přečti a zase si připrav na pátek otázky.
  procvičování některého cvičení z odkazů.
 
Čtvrtek:
ČJ-PS strana 16 - celá, písanka 22 dokončení.
M-PS 19, 19/6.
PRV online.
 
Pátek:
M-PS 20 celá strana. 
M▄ 56/3
ČJ online + písanka 23.
PRV-PS 58 a 60 dokončení strany.
ČT + PRV uč. str. 52, 53.
 
Odkazy k výuce:
(Nezapomeň poprosit rodiče, aby ti procvičení poznačili do deníčku, ať tě po návratu do školy můžeme ocenit.) 
Počítání do 100 (s kartičkami)
 
 
____________________________________________________________
 
 
* On-line procvičování se VČELKOU
Můžete se zaregistrovat sami s rodiči, bezplatně vyzkoušet a získat možnost ročního učení hlavně na procvičování čtení. Tento odkaz bude funkční pouze do 21. 3.
 
Učivo 8. 3. až 12. 3.
 
Pondělí:
AJ online
ČJ1 76/13 napiš 4 věty, které si sám(a) vybereš.
ČJ-PS 12/1 (i s úkolem pod textem), 12/2.
M uč. 49/1 stačí, když si prohlédneš, promyslíš a pochopíš. Stejně tak poučky na str. 50.
M-PS 15/8. M▄ 50/2.
ČT - ČJ uč. 77/14 - přečti si, připrav si vtip pro spolužáky.
 
Úterý:
ČJ online, probereme si hlavně psaní dopisu.
Písanka 17/1 napiš čtyři věty, 17/2.
M uč. 51 promysli si úvodní úlohu s vysvětlením, M1 51/1 horní řádek,
M-PS 15/9. Příklad zapiš až na posledním řádku (N) násobením a zkoušku proveď na řádku (S) sčítáním.
M1 51/2 první dva sloupce.
ČT nejméně 15 minut z vlastní knihy. (... do deníčku.)
 
Středa:
ČJ-PS 12/3, ČJ2 79/3, namaluj k dopisu obrázek (pohlednici).
M splníme s online výukou.
PRV-PS 57
ČT na středu a čtvrtek je 74, 75 - pozorně si sám přečti a zase si připrav na pátek otázky.
 
Čtvrtek:
ČJ-PS 13
Písanka 18 - neboj se psát malými tiskacími písmeny.
Pokud to pro tebe bude těžké, můžeš místo zahnutých nožiček (u, d, a, u, n, i, l) je psát rovné. 19.
M-PS 16 dokončení práce, M 53/2 první tři sloupečky.
 
Pátek:
Prohlédni si pozorně slovní úlohu v M uč. na str. 53,
M-PS 17 celá strana. Ze cvičení 13 stačí příklady, které se dají spojit se znázorněním,
ostatní příklady z M-PS 17/13, M1 53/5, 6 - odpovědi.
ČJ online + písanka 20. Přepiš psacím písmem.
PRV-PS 58 + procvič čtení básniček. jednu si vyber a nauč se zpaměti.
 
 
Odkazy k výuce:
(Nezapomeň poprosit rodiče, aby ti procvičení poznačili do deníčku, ať tě po návratu do školy můžeme ocenit.) 
________________________________________________________
 
Učivo 1. 3. až 5. 3.

Pondělí:
ČJ2 74/6 - napiš celou větou odpovědi ke 4 otázkám, které si vybereš. Přečti si a pobav se se cvičením 74/7. Pak ho správně přečti rodičům. ČJ-PS 10.
M-PS 13 si můžeš rozdělit do dvou dnů, pondělí a úterý.
na oba dny je M uč.47/1, 2. Požádej rodiče, ať ti potvrdí splnění do deníčku.
Ve středu se při online výuce začnčme učit násobení.
ČT 70, 71, přečti si znovu a připrav si otázky pro spolužáky. V úterý při online výuce je vyzkoušíme.
 
Úterý:
ČJ online, zopakujeme si článek ze čtení a seznámíme se se slabikotvornými R, L.
Písanka 14.
M - pokračování z úterý.
ČT nejméně 15 minut z vlastní knihy. Požádej rodiče o zapsání do deníčku.
 
Středa:
ČJ2 74/8 podle zadání, písanka 15,  ČJ-PS 11/10.
M splníme s online výukou.
PRV 45 (částečně už znáš), PRV-PS 54.
 
Všechno učení si dobře promysli, zkus pracovat samostatně.
Raď se s rodiči, až budeš mít celé pečlivě přečteno a promyšleno. Pěkně jim poděkuj za pomoc a kontrolu.
Můžeš se také zeptat v pátek při společném setkání.
Pracuj pečlivě, ať pak nemusíš nic opravovat.   :o)
 
Čtvrtek:
ČJ1 75/9 napiš podle zadání první 3 věty.  ČJ-PS 11/8, 9 - doplň cvičení a vypracuj úkoly označené čtverečky.
M-PS barevně dokonči stranu 14 podle vzoru cvičení 1. vyber si cvičení k procvičení v odkazu na PC.
ČT 72, 73 - pozorně si sám přečti a připrav otázky. Zase si s nimi v pátek zahrajeme hru, jako jsme hráli v úterý.
 
Pátek:
M1 48/3, M-PS 15/6, 7, M 48/2
PRV-PS 55, 56/1, 2, 3.
Písanka 16. ČT nejméně 15 minut z vlastní knihy. (... do deníčku.)
 
Odkazy k výuce:
(Nezapomeň poprosit rodiče, aby ti procvičení poznačili do deníčku, ať tě po návratu do školy můžeme ocenit.)
________________________________________________________
 
 

 

sun 47083 640
 

HRAVÉ UČENÍ S ODKAZY - CELÉ SOUBORY

KLIKNI:

Školákov

LOVENÍ PEREL (hra na počítání příkladů - úroveň EASY)


 

Co potřebujeme ve 2. třídě?

Potřebujeme podobné pomůcky jako v 1. třídě.

Všechno pěkně podepsané, stačí pořadovým číslem.

Obsah pouzdra:

Pero, 2 až tři tužky, guma, ořezávátko, malé pravítko, základní pastelky, stíratelný fix.

Aktovka:

Pro případ potřeby budou mít děti v aktovce záložní podepsanou roušku v igelitovém sáčku.

Barevné plastové obálky formátu A4 na učebnice, podložka na svačinu (hrneček máme ve škole uložený z minulého roku).

Později budete potřebovat také obaly na sešity.

Krabička či balíček kapesníčků.

Oblečení na TV a do ŠD:

Látková taška nebo pytlík (ne igelitová taška), tričko, tepláky, mikina, tenisky na ven, cvičky se světlou podrážkou do tělocvičny

Obsah krabice na VV:

-          sklenička od kojenecké výživy nebo vhodný dostatečně velký kalíšek na vodu

-          pracovní tričko

-          Progressa, voskové pastely, černý fix

-          temperové barvy, vodové barvy,

-          plochý a kulatý štětec č. 10 nebo 12 (popř. k tomu i nějaký menší)

-          lepidlo – nejlépe vysunovací a nůžky - opět si je pak ve škole vybereme


Domácí procvičování čtení - zásady:

Číst si je příjemné.

Čtení je pro mě důležité.

Rozšiřuji si slovní zásobu, bavím se, získávám informace.

Smím si číst pro sebe potichu.

Mohu požádat maminku, tatínka nebo jiného dobrého čtenáře, ať si článek přečte také.

Pak si můžeme povídat o tom, co nás upoutalo, co se nám líbilo nebo bylo zajímavé.

Zeptám se na to, čemu nerozumím.

Promyslím si záludné otázky, na kterých bych mohl(a) druhého nachytat.

Otázky si dáváme vzájemně. Pokud druhý nezná odpověď, neradíme, ale necháme ho, ať si to najde.

Pokud se mi zatím nedaří, určitě se časem zdokonalím.

Když budu procvičovat pravidelně, snadno mi půjde ve vyšších ročnících těžší učení.

 

Mimořádné opatření - COVID-19

Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů Vás žádáme, abyste bez předchozí domluvy

s třídním učitelem nebo vychovatelem nevstupovali do školy.

Pokud bude nutná Vaše návštěva, je možná jedině s rouškou.

Všechny zvonky do školy jsou funkční a nastavené ke komunikaci.

Každá třída i oddělení ŠD má svůj označený zvonek.

Při ranní družině, při vyzvedávání dětí, které nejdou do ŠD a odcházejí v době oběda, zvoňte na zvonek Vchod.

Prosíme, abyste vyčkali před vstupními dveřmi školy.

Při otevření dveří vstupuje dovnitř pouze dítě, kde si ho převezme pedagogický dozor. Nevstupuje zákonný zástupce.

Děkujeme, že nám pomáháte dodržovat bezpečnost a zdraví Vašich dětí.

Postup při zjištění příznaků onemocnění v době pobytu dítěte ve škole

  1. Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy a informuje neprodleně zákonného zástupce.
  2. Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu.
  3. Doma zahájí rodiče (zákonný zástupce) symptomatickou léčbu (dle příznaků) dítěte spočívající v dostatečném přísunu tekutin, v léčbě horečky antipyretiky (léky snižující teplotu), dostatečná hygiena nosu a další dle potřeby. Telefonicky informuje lékaře a domluví se na dalším postupu.
 

 

Přihlášení

Školní Facebook

images