Úkoly 2. třída

2nd Grade - Ashman Elementary Eagles
                                                  

Platby za druhé pololetí školního roku

Číslo bankovního účtu pro platby: 300383912/ 0300
Variabilní symbol uveden v žákovské knížce žáka
Přijímané platby číslo do zprávy pro příjemce
   
Pitný režim za 2. pololetí               250,-Kč 2
Školní družina za 2. pololetí         500,-Kč 3
Kroužek vaření                               400,-Kč 4
Kroužek Ferda Mravenec              300,-Kč 5

Příklad platby částka 1150,-Kč:

VS: 22010, do zprávy pro příjemce: 2, 3, 4.

V případě odhlášení pitného režimu, kroužku nebo školní družiny je potřeba vypsat odhlášku (poskytnou paní vychovatelky).

Neuhrazené platby za první pololetí prosíme uhradit co nejdříve
 
Důležité informace :: Permoníci Tc
 
 
Některé z dětí byly zapsány na edukační skupinky se speciální pedagožkou Monikou Jirglovou. Jedná se o podpůrné opatření 1. stupně. Práce ve skupinkách bude zaměřena na rozvíjení sluchového a zrakového vnímání, čtenářských a matematických dovedností a rozvoj grafomotoriky. Skupinky budou probíhat každý čtvrtek od 12:15 do 13:00. Děti, kterých se edukační skupinky týkají, mají zprávu v deníčku k podpisu. Děkuji Vám za spolupráci.
78,103 Learning Clipart Illustrations & Clip Art - iStock
 

Dětem byly rozdány katalogy z nakladatelství Albatros, Fragment a Grady. Knížky si zde můžete objednat s klubovou slevou a to tak, že vyplníte na konci katalogu OBJEDNÁVKOVÝ LIST. Vaše dítě jej odevzdá paní asistentce Nadě Fukanové. Peníze za knížky posílejte prosím až po DODÁNÍ KNÍŽEK z
nakladatelství.
TERMÍNY ODEVZDÁNÍ DO:
Albatros/Fragment: 
Grada:  
Stack of books clipart we heart it teacher clip art library ...
 
 
Untitled_design_1.png
 
 

PLAVÁNÍ

Swimmer clipart Vector Art Stock Images | Depositphotos

Vážení rodiče,
v letošním školním roce opět povinná výuka plavání pro žáky 2., 3. a 4. třídy v plavecké škole v Kuřimi :) 
Výcvik bude probíhat od 10. 3. 2023 do 19. 5. 2023, vždy v pátek v době školního vyučování. Celkem 9 dvouhodinových lekcí. Žáci budou mít dopravu i výuku plně hrazenu.

ZMĚNA ROZVRHU
PO DOBU PLAVÁNÍ V SOUVISLOSTI S TV

Milí rodiče,
po dobu plaveckého výcviku bude upraven rozvrh hodin 2. třídy, a to následujícím způsobem - v úterý místo TV budou mít druháci 3. hodinu VV a 4. hodinu ČJ. V pátek druháci odjížději v 7:30 na plavání, které probíhá místo TV, není tedy potřeba chystat potřeby na klasickou TV v sokolovně, ale pouze POTŘEBY NA PLAVÁNÍ (vizte níže). S sebou si do výuky žáci berou pomůcky, které si ve čtvrtek zapíší do deníčku.
Děkujeme za spolupráci! :) 

Snimek_obrazovky_2023-03-13_v 15.28.07.png

 

Termíny
10.3., 24.3., 31.3., 14.4., 21.4. 
s odjezdem v 7:30 ze zastávky Neslovická, odchod ze školy v 7:15. 28.4., 5.5., 12.5. a 19.5. kdy budeme vycházet ze školy v 8:00.

Kurz by měli absolvovat podle Školského zákona všichni žáci uvedených ročníků.

Po plavání se budeme učit zkrácenou 1 vyučovací hodinu.

 

Na plavání děti potřebují s sebou do batůžku svačinu, pití, plavky, osušku, mýdlo nebo sprchový gel a igelitovou tašku na mokré věci.

Děti by měly mít čepice na přechod do autobusu a mohou si vzít i drobné kapesné.

 
 

V týdnu po jarních prázdninách - v úterý 21.3. odpadá počítačový kroužek
 
21.3.
Dobrý den, 
na zítra mají děti domácí úkol v sešitě ČJ-PS str. 11/9 a navazující červený a modrý čtvereček, a cv. 10 na téže straně
Posílám bližší informace k hláskovému rozboru slov
(hlásky slyšíme a vyslovujeme, písmena píšeme).
Pěkný den,
BŠ Flower Clip Art | Flores de dibujos animados, Clips de flores, Manualidades
-------------------------------
Pro nepřítomné: 
M: matematický Cvrček (60 minut) - řešení matematických příkladů
ČJ: hláskový rozbor slov na mazací tabulky - vlna, krtek, mrknout, mrkev, mlha, cvrček, urči hláskový rozbor a napiš slova podle abecedy do sešitu ČJ1. 
 
20.3.
Dobrý den, 
na zítra mají děti domácí úkol v sešitě M-PS str. 21/11 a 12 (opakování násobení a dělení 2).
Připomínám zítřejší změnu v rozvrhu (informace na webu a v deníčcích) - zítra děti mají 1. ČJ, 2. M, 3. VV, 4. ČJ - místo TV nás v pátek čeká plavání (odchod v 7:30 ze školy). Děkuji za pochopení. 
Pěkný den,
BŠ Flower Clip Art | Flores de dibujos animados, Clips de flores, Manualidades
 
-------------------------------
Pro nepřítomné: 
ČJ: povídání o víkendu, opakování hláskového rozboru slov, slabikotvorné R a L (teorie viz ČJ-UČ str. 75, napiš 8 slov podřazených ke slovu dopravní prostředky (na list) a urči u těchto slov hláskový rozbor, Písanka str. 29 (přepis psacím písmem), opakování psaní bě, pě, vě, mě.
M: seznámení se s  matematickým klokanem (kategorie cvrček).
HV: hra na ozvučné trubice, rytmická cvičení
 
9.3. 
Dobrý den, 
na zítra mají děti domácí úkol v sešitě ČJ-PS str. 9/5 (psaní skupin mě). 
 
Zítra se druháčci zúčastní plaveckého výcviku, připomínám zítřejší brzký odchod ze školy v 7:15 a s sebou do malého batůžku svačinu, pití, plavky, osušku, mýdlo nebo sprchový gel a igelitovou tašku na mokré věci. 
Jedna z maminek druháčků doporučuje holčičkám s dlouhými vlasy zapletení do copů.
Děti také mohou mít koupací čepici, případně zimní čepici proti nachladnutí :)
 
 
Pro zájemce připomínám, že ve čtvrtek 9.3. v 16:30 proběhne rodičovská kavárna nad tématem "Když dětem nejde čtení". Jedná se o neformální setkání rodičů a pedagogů ZŠ Tetčice. Pokud máte zájem, neváhejte se přihlásit paní učitelce Jirglové :) 
 
Prosíme o vybavení aktovek dětí pravítky a ostrými tužkami na rýsování (hodí se nám větší tvrdost). Děkuji za spolupráci, BŠ.
 
Geometry - Free edit tools icons
Pěkný den,
BŠ Flower Clip Art | Flores de dibujos animados, Clips de flores, Manualidades
----------------------------
Pro nepřítomné: 
ČJ: opakování skupin bě, pě, vě a mě - zápis 6 slov s těmito skupinami do sešitu ČJ1, procvičování těchto skupin online (web školákov.cz, ČJ 2. třída, písmeno "ě"), ČJ-PS str. 10 (dokončení). 
M: opakování násobení 2, zapiš do M1 5 příkladů na násobení 2 a 5 příkladů na dělení 2, M-PS str. 20 (celá - pozor na cv. 5 - jde o procvičení násobků čísla u žáby, tedy pokud je u žáby číslo 5, jde o násobky 5 v oboru do 20).
 
8.3. 
Dobrý den, 
dodatečně dopisuji domácí úkol na čtvrtek: M-PS str. 19/3,4 (procvičování násobení číslem 2). 
Pěkný den,
BŠ Flower Clip Art | Flores de dibujos animados, Clips de flores, Manualidades

-----------------------

Pro nepřítomné: 

ČJ: Čítanka str. 54-55 vč. návazných úkolů na str. 55, ČJ-UČ str. 75 (celá), vyvození slabikotvorného R a L, hláskový rozbor slov (VLK, KRK, BRK, KRB, ÚPLNĚK) - samohlásky značíme O, souhlásky X, slabikotvorné X v kolečku (jako značka "Zákaz zastavení"), procvičování bě, pě, vě, mě a psaní ve slovech.

M: práce s násobkovým domečkem, opakování násobení a dělení 2, napiš 3 příklady na násobení 2 a 3 příklady na dělení 2 (v oboru do 20), řešení slovní úlohy M-UČ str. 53/4 (stačí ústně).

AJ: opakování slovní zásoby My house (vizte slovníček v sešitě BLOK), jazz chant "It's lunchtime!", hry na interaktivní tabuli.

 
7.3
Dobrý den, 
za domácí úkol na zítra mají děti učit se postupně násobilku 2 a napsat 5 slov se slabikou "mě" do sešitu ČJ1 (město, měřit, ...)
Dodatečně dopisuji úkoly z pondělka a omlouvám se za komplikace. 
Pěkný den,
BŠ Flower Clip Art | Flores de dibujos animados, Clips de flores, Manualidades
---------------------------
Pro nepřítomné: 
ČJ: Písanka str. 27 (přepis první sloky říkadla a hledání slov s písmenem ž), procvičování slov se skupinami dě,tě,ně a bě, pě, vě, hledání a zápis slov se skupinou "mě" na mazací tabulku (tato slabika činila dětem při diktátu potíže).
M: napiš do sešitu M1 6 příkladů na násobení do 20 a 6 příkladů na dělení do 20, M-UČ str. 53/4 (vyřešení do sešitu M2), práce s násobkovým domečkem a seznámení se s násobení 2 - učíme se zpaměti.
 
6.3.
Dobrý den,
na zítra mají děti domácí úkol v sešitě ČJ-PS str. 10/6 (psaní vět se slovy obsahující skupiny mě). 
Pěkný den,
BŠ Flower Clip Art | Flores de dibujos animados, Clips de flores, Manualidades
------------------------
Pro nepřítomné:
ČJ: Povídání o víkendu, hra slovního fotbalu a tiché pošty, ČJ-UČ str. 74/ cv. 6 - vyber si a napiš do ČJ1 3 otázky i s krátkou odpovědí (Ke kterém ročním období u nás obvykle mrzne? V zimě), cv. 7/ústně.
M: práce ve skupinách - procvičování počítání do 100, napiš do sešitu M1 6 příkladů na násobení do 20 a 6 příkladů na dělení do 20
HV: rytmická cvičení, opakování - nota čtvrťová, půlová a celá
 
3.3.
Dobrý den, 
na víkend děti nemají domácí úkol. Prosím ale o podpis v Zápisníku druháka na str. 22Přečtěte si také informace o plavání (vizte výše). 
Pěkný víkend,
BŠ Flower Clip Art | Flores de dibujos animados, Clips de flores, Manualidades
 -------------------------
Pro nepřítomné: 
ČJ: Písanka str. 26/ nácvik psaní Z,z, psaní 6 vět oznamovacích do ČJ1 se slovy: koloběžka, větrno, člověk, potapěč, na stromě, věneček), procvičování na školákov.cz, 20 minut čtení knihy
M: procvičování počítání do 100 (kartičky), procvičování násobení a dělení v oboru do 20 (zapiš 10 příkladů do M1) a vyvození násobení a dělení nulou (6:0=0 nelze, nulou nelze dělit!)
 
 
2.3.
Dobrý den, 
na zítra mají děti domácí úkol v sešitě ČJ-PS str. 9/4
Pěkný den,
BŠ Flower Clip Art | Flores de dibujos animados, Clips de flores, Manualidades
---------------------------
Pro nepřítomné: 
ČJ: ČJ-UČ str. 73 (opakování psaní cizích slov), zapiš 6 cizích slov, kde místo y píšeme i (elektrický,...) do ČJ1, seřaď tato slova podle abecedy, ČJ-PS str. 8/3 včetně barevných puntíků.
M: počítání 10 příkladů na násobení do 20 (3*6 a další), opakování dělení do 20 s pomůckou, opakování počítání do 20, hry na interaktivní tabuli.
 

 

Snimek_obrazovky_2022-09-11_v 11.33.57.png

 

 

Platby za 1. pololetí školního roku 2022/2023

Číslo bankovního účtu pro platby: 300383912/ 0300
Variabilní symbol uveden v žákovské knížce žáka (oddíl "Sdělení rodičům")
Přijímané platby číslo do zprávy pro příjemce
   
Školní pomůcky            1000 Kč 1
Pitný režim za 1. pololetí        250,-Kč 2
Školní družina za 1. pololetí   500,-Kč 3
Kroužek vaření                        400,-Kč 4
Kroužek Ferda Mravenec       300,-Kč 5

Příklad platby částka 1750,-Kč, VS: 2205001, do zpráv pro příjemce: 1,2,3.

Prosíme o platby pouze za 1. pololetí. Nemohou být prováděny platby na celý školní rok. Děkujeme za pochopení.

 
 
 
Milí druháčci a vážení rodiče, 
věřím, že si ještě užíváte teplých letních dnů, vody a sluníčka.
Kdo je ale připraven, není zaskočen, a tak Vám posílám předběžné informace k začátku školního roku:  
mail clipart - Clip Art Library
Schůzka rodičů a učitelů se týká pouze prvňáčků, s Vámi se uvidíme až na třídních schůzkách, případně dříve po domluvě. Komunikace bude probíhat přes web, deníčky, telefonicky, mailem, tak, jak to už znáte :) 
 
Dětem nekupujte sešity, dostanou je společně s učebnicemi na začátku školního roku. Škola zajistí nákup sešitů a dalších pomůcek do VV, následně bude od rodičů vybírána platba za tyto potřeby.
 
Prosíme Vás o vybavení pouzder a výtvarných kufříků.
 
V pouzdře by mělo být:
 • - několik tužek č.1 nebo 2, případně Stabilo tužky
 • - pero (z loňského roku doplňovací stabilo a zmizík s přepisovačem), případně pera gumovací a k němu vhodné náplně.
 • - gumu
 • - nůžky
 • - pastelky
 • - 2x fix na mazací tabulku
 • - tuhé lepidloPencil Case Theme Image 2 - Eps10 Vector Illustration. Royalty Free SVG, Cliparts, Vectors, And Stock Illustration. Image 114771248.

 

Do výtvarného kufříku dětem pořiďte: 

(vše podepsat – osvědčil se štítek přelepený izolepou nebo jméno nesmazatelnou fixou na CD):

 • - temperové a vodové barvy
 • - Progressa, voskovky
 • - štětec plochý č. 10 nebo 12
 • - kulatý štětec
 • - sklenička na vodu (od dětské výživy)
 • - zástěru, košili nebo nějaké starší tričko
 • - 2 hadříky na otírání štětců
 • - nůžky, pastelky, plastelínu
 • - lepidlo, ořezávátko

 

Cartoon Art Supplies Stock Illustrations – 13,186 Cartoon Art Supplies Stock Illustrations, Vectors & Clipart - Dreamstime

Tyto pomůcky budou mít děti ve stejných krabicích jako loni, je možné použít výtvarné potřeby z první třídy, pokud budou dostačující.

 

Po tom, co děti dostanou sešity a učebnice do 2. třídy, prosíme o jejich obalení. Učebnice budou děti na konci školního roku vracet :) 

Doporučujeme nošení učebnic a sešit ve složkách s drukem, které jsou lehčí než klasické desky a předcházejí možnému poškození v aktovkách. 

KARTON P+P Složka s drukem A4 modrá | Stavebnice-hry.cz

Do školy děti budou potřebovat ještě hrneček na pití, přezůvky a batůžek s oblečením a obuví do tělesné výchovy (tričko, mikina, tepláky, tenisky na ven, sportovní obuv s bílou podrážkou do tělocvičny).  

Výuka začíná v 8:00 a budeme mít v PO 5 a v ÚT, STŘ, ČT, PÁ 4 vyučovací hodiny. Výuka končí v pondělí ve 12:50, ostatní dny ve 12:00. Školní družina je již v běžném provozu.

Přihlášení

Školní Facebook

images