Úkoly 2. třída

14. června
LIST do Knihy o mně- můžete psát o výletu na Lipku, do Permonia, o víkendu

 

 

Dobrovolný úkol: trénuj on-line
* Spodoba znělosti
* Počítání do 100
*
Násobilka  
* Trénuj počítání do 100
* Morseovka

Splnění dobrovolného úkolu zapište dětem do deníčku.

 

Úkoly pro marody:

10. - 14. června
OPAKUJEME:
ČJ- slovní druhy, tvrdé a měkké slabiky, znělé a neznělé souhlásky, hrajeme si s Morseovkou
M- sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy, násobilku 1 - 6, počítání s penězi, měření na m, dm, cm a mm. Šikovní počtáři počítají velkou násobilku, příklady se závorkami, řeší logické úlohy

 

DOBROVOLNÉ ÚKOLY: On-line procvičování
  fik Aja   *český jazyk
souhlásky
ČJ můžete trénovat i on-line ZDE

* matematika
*
počítání do 100

*TOGLIC  - úkoly 2. třída. PIN děti znají

 

VIZITKA PŘEČTENÉ KNIHY- k tisku

List do Knihy o mně - 4 věty
* můžeš psát o zážitku z víkendu, vymyslet příběh nebo pohádku
* nezapomeň namalovat obrázek nebo nalepit fotku

 

 

 

 

 

Přihlášení

Školní Facebook

images