Úkoly 2. třída


V týdnu od  22. 2. do 26. 2. jsou jarní prázdniny.
 
Docházejí nám kapesníky, bylo by vhodné, aby si děti zase donesly krabičku. Děkujeme všem, kteří již přinesli.
 
19. 2.
D: Písanka 11, 12, 13, ČT 70, 71, list s mědvědy.
 
Pro nepřítomné:
ČJ uč. dokončení str. 73, ČJ2 73/5, písanka 10,
M - procvičování ústního sčít. a odč. s přechodem, dokončení M-PS 42, PRV-PS 55, procvičování hodin.
 
18. 2.
D: M-PS 42/4, list ČJ s procvičováním tvrdých a měkkých slabik.
 
Pro nepřítomné:
AJ slovíčka - obličej. ČJ-PS str. 4. (Cvič. 5 třídíme podle počtu dlabik).
ČJ 1 73/4 - stačí slova:
Mělník, někdy
xxoxlxox   xolxxo
 
M-PS 41/2, 42/5, 6. Pozor na přesnost a pochopení. Vhodné je vždy všechny úsečky vyznačit barevně pro usnadnění vidění a pochopení. Rýsujeme ořezanou tvrdší tužkou.
 
17. 2.
D: Čj-PS 8/3 dokončení cvičení a úkolů pod textem, ČT 69,
list s hodinami.
 
Pro nepřítomné:
ČJ uč. 72 - všechno stačí ústně. ČJ-PS str. 8, ČT 68, 69.
M - ústní procvičování sčítaání a odčítání s přechodem. M uč. 82/4, 5 (úseček je možné vyhledat mnohem více než jen s barevným vyznačením).
Prv. uč. 44, procvičování znalosti hodin.
 
16. 2.
D: M-PS 41/1,   list M
 
15. 2.
D: ČT 67, ČJ-PS 7/9, 7/11
 
Odkazy PC:
 

 
_______________________________________________

 


 

 

 

sun 47083 640
 

HRAVÉ UČENÍ S ODKAZY - CELÉ SOUBORY

KLIKNI:

Školákov

LOVENÍ PEREL (hra na počítání příkladů - úroveň EASY)


 

Co potřebujeme ve 2. třídě?

Potřebujeme podobné pomůcky jako v 1. třídě.

Všechno pěkně podepsané, stačí pořadovým číslem.

Obsah pouzdra:

Pero, 2 až tři tužky, guma, ořezávátko, malé pravítko, základní pastelky, stíratelný fix.

Aktovka:

Pro případ potřeby budou mít děti v aktovce záložní podepsanou roušku v igelitovém sáčku.

Barevné plastové obálky formátu A4 na učebnice, podložka na svačinu (hrneček máme ve škole uložený z minulého roku).

Později budete potřebovat také obaly na sešity.

Krabička či balíček kapesníčků.

Oblečení na TV a do ŠD:

Látková taška nebo pytlík (ne igelitová taška), tričko, tepláky, mikina, tenisky na ven, cvičky se světlou podrážkou do tělocvičny

Obsah krabice na VV:

-          sklenička od kojenecké výživy nebo vhodný dostatečně velký kalíšek na vodu

-          pracovní tričko

-          Progressa, voskové pastely, černý fix

-          temperové barvy, vodové barvy,

-          plochý a kulatý štětec č. 10 nebo 12 (popř. k tomu i nějaký menší)

-          lepidlo – nejlépe vysunovací a nůžky - opět si je pak ve škole vybereme


Domácí procvičování čtení - zásady:

Číst si je příjemné.

Čtení je pro mě důležité.

Rozšiřuji si slovní zásobu, bavím se, získávám informace.

Smím si číst pro sebe potichu.

Mohu požádat maminku, tatínka nebo jiného dobrého čtenáře, ať si článek přečte také.

Pak si můžeme povídat o tom, co nás upoutalo, co se nám líbilo nebo bylo zajímavé.

Zeptám se na to, čemu nerozumím.

Promyslím si záludné otázky, na kterých bych mohl(a) druhého nachytat.

Otázky si dáváme vzájemně. Pokud druhý nezná odpověď, neradíme, ale necháme ho, ať si to najde.

Pokud se mi zatím nedaří, určitě se časem zdokonalím.

Když budu procvičovat pravidelně, snadno mi půjde ve vyšších ročnících těžší učení.

 

Mimořádné opatření - COVID-19

Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů Vás žádáme, abyste bez předchozí domluvy

s třídním učitelem nebo vychovatelem nevstupovali do školy.

Pokud bude nutná Vaše návštěva, je možná jedině s rouškou.

Všechny zvonky do školy jsou funkční a nastavené ke komunikaci.

Každá třída i oddělení ŠD má svůj označený zvonek.

Při ranní družině, při vyzvedávání dětí, které nejdou do ŠD a odcházejí v době oběda, zvoňte na zvonek Vchod.

Prosíme, abyste vyčkali před vstupními dveřmi školy.

Při otevření dveří vstupuje dovnitř pouze dítě, kde si ho převezme pedagogický dozor. Nevstupuje zákonný zástupce.

Děkujeme, že nám pomáháte dodržovat bezpečnost a zdraví Vašich dětí.

Postup při zjištění příznaků onemocnění v době pobytu dítěte ve škole

  1. Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví během pobytu ve škole (vzestup teploty, kašel, rýma, bolesti hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná akutní změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních zdravých dětí a zaměstnanců školy a informuje neprodleně zákonného zástupce.
  2. Zákonný zástupce (nebo jím pověřená zletilá osoba) převezme dítě ve škole bez zbytečného odkladu.
  3. Doma zahájí rodiče (zákonný zástupce) symptomatickou léčbu (dle příznaků) dítěte spočívající v dostatečném přísunu tekutin, v léčbě horečky antipyretiky (léky snižující teplotu), dostatečná hygiena nosu a další dle potřeby. Telefonicky informuje lékaře a domluví se na dalším postupu.
 

 

Přihlášení

Školní Facebook

images