Školní družina 3. oddělení

 

                                            Školní družina od 12.04. 2021

ŠD bude zajištěna s tím, že se nemohou vzájemně mísit děti z jednotlivých tříd, proto nelze zajistit činnost kroužků.

Kroužky nebudou.

ŠD jednotlivých ročníků probíhá ve vlastních třídách jednotlivých ročníků – ranní i odpolední.

Často budou děti pobývat na školním dvoře.

Za příznivého počasí ponecháváme pravidelnou středeční vycházku. Informace na webových stránkách – ŠD

Žáci musí mít roušku i při pobytu venku.

Prosíme rodiče, aby zvážili délku pobytu ve školní družině.

Pokud se Vaše dítě vůbec pobytu v ŠD nezúčastní, je potřeba vyplnit odhlášku ze školní družiny.

Kroužky ŠD

V tomto týdnu již zahajuje činnost většina kroužků.

Od pondělí 21. 9. začíná výtvarníček a vaření.

V úterý pohybové hry a počítačový kroužek.

Středa je určená na procházky v přírodě.

Ve čtvrtek vaření a florbal.

V pátek počítačový kroužek.

Kroužek Uphone začíná až 2. 10.

Dětská jóga se nekoná z důvodu nízkého počtu zájemců.

Pondělí

Výtvarníček 13:00-14:00 -1. třída, 14: 00-15:00 -2., 3. třída, 15:00-16:00 -4., 5. třída.

Vaření 14:00-16:00 -2., 3., 4., 5. třída

Úterý

Pohybové hry 13:30-15:00 -1., 2. třída, 15:00-16:30 -3., 4., 5. třída

Počítačový kroužek 12:30-13:30 -1. třída

Čtvrtek

Florbal 15:00-17:00

Vaření 14:00-16:00 -2., 3., 4., 5. třída

Pátek

Počítačový kroužek 12:30-13:30 -3. třída, 13:30-14:30 -2. třída

Uphone: 14:00-16:00- 3., 4., 5. třída (od 2.10.)

 

Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů Vás žádáme, abyste bez předchozí domluvy

s třídním učitelem nebo vychovatelem nevstupovali do školy.

Pokud bude nutná Vaše návštěva, je možná jedině s rouškou.

Všechny zvonky do školy jsou funkční a nastavené ke komunikaci.

Každá třída i oddělení ŠD má svůj označený zvonek.

Při ranní družině, při vyzvedávání dětí, které nejdou do ŠD a odcházejí v době oběda, zvoňte na zvonek Vchod.

Prosíme, abyste vyčkali před vstupními dveřmi školy.

Při otevření dveří vstupuje dovnitř pouze dítě, kde si ho převezme pedagogický dozor. Nevstupuje zákonný zástupce.

Děkujeme, že nám pomáháte dodržovat bezpečnost a zdraví Vašich dětí.

 

 

Všechny informace najdete v článku Školní družina
nebo je zobrazíte kliknutím na tento odkaz

* VZOR OMLUVENKY ze školní družiny- ke stažení

 

Tel. paní vychovatelky Králíkové: 608 977 932