Základní škola

Základní škola Tetčice

detašované pracoviště ZŠ Neslovice

Malá škola s nižším počtem dětí zajišťuje příjemné, klidné, osobní prostředí vhodné pro optimální rozvoj žáků s respektováním jejich osobnosti a podporou jejich talentu.
1trida

Tetčická budova školy je uvnitř velmi pěkně zrekonstruovaná a moderně vybavená. V minulém školním roce se rozšířila o třídy v půdní nadstavbě.

Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, k dispozici máme počítače
a notebooky, se kterými se děti učí efektivně pracovat.

K odreagování během hlavní přestávky i během pobytu ve školní družině je
k dispozici školní dvůr s hřištěm. V tomto školním roce probíhá jeho rekonstrukce.Ten spolu s místní sokolovnou tvoří také dobré zázemí pro výuku tělesné výchovy.

Ve školním roce 2018/2019 se zde vzdělávají děti v samostatné první, druhé, třetí a spojené  čtvrté a páté třídě. Celkem naše pracoviště v tomto školním roce navštěvuje 61 školních dětí včetně dvou s domácím vzděláváním.

Máme ranní i odpolední školní družinu, ve které se o děti stará paní vychovatelka s panem vychovatelem a spolu s dalšími vedoucími zájmových kroužků učí děti efektivně trávit volný čas. Práci učitelů i vychovatelů doplňují asistenti pedagoga.

 

Stravování je zajištěno dovozem obědů z mateřské školy, nabízíme také pitný režim.

Pro vzdělávání v ZŠ Tetčice jsou platné stejné dokumenty jako pro ZŠ Neslovice. Vyučování je realizováno ověřenými tradičními i moderními způsoby, např. genetická metoda výuky čtení prvňáčků. Kombinujeme moderní i tradiční formy výuky - forma výuky čtení s důrazem na maximální porozumění obsahu a radost ze čtení, úlohy v matematice rozvíjející logické uvažování dětí, rozšiřují dobrovolné úkoly pro talentované žáky. Výuka angličtiny u nás probíhá od 1. třídy, v začátcích hravou formou, postupně ve vyšších ročnících klasickou výukou.


Žáci se zúčastňují plaveckého výcviku, nabízí se jim možnost lyžování se zimním pobytem na horách, bruslení a další aktivity. Snažíme se o všestrannou výuku tak, aby žáci byli dobře připraveni k přechodu na druhý stupeň kterékoliv základní školy v okolí. Preferujeme přirozený a intuitivní přístup k výchově založený především na vzájemné komunikaci, na vnímání podnětů dítěte a na důvěře.* Školní řád
* Provozní řád hřiště
* Provozní řád Sokolovny Tetčice

* Organizace školního roku 2019/2020

Další dokumenty základní školy najdete na stránkách
ZŠ a MŠ Neslovice

Dokumenty ke stažení najdete ZDE

 

Školní Facebook

images