Základní škola

Základní škola Tetčice

detašované pracoviště ZŠ Neslovice

Menší škola s nižším počtem žáků, od 1. do 5. třídy, zajišťuje příjemné, klidné, osobní prostředí vhodné pro optimální rozvoj žáků s respektováním jejich osobnosti a podporou jejich talentu.
1trida

Tetčická budova školy je uvnitř velmi pěkně zrekonstruovaná a moderně vybavená, zajišťující provoz pro výuku žáků v pěti samostatných ročnících. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, k dispozici máme počítače
a notebooky, se kterými se děti učí efektivně pracovat.

K odreagování během hlavní přestávky i během pobytu ve školní družině je
k dispozici školní dvůr s hřištěm. Ten spolu s místní sokolovnou tvoří také dobré zázemí pro výuku tělesné výchovy.

Máme ranní i odpolední školní družinu, ve které se o děti starají čtyři paní vychovatelky a spolu s dalšími vedoucími zájmových kroužků učí děti efektivně trávit volný čas. Práci učitelů i vychovatelů doplňují asistenti pedagoga.

Stravování je zajištěno dovozem obědů z mateřské školy, nabízíme také pitný režim.

Pro vzdělávání v ZŠ Tetčice jsou platné stejné dokumenty jako pro ZŠ Neslovice. Vyučování je realizováno ověřenými tradičními i moderními způsoby, např. genetická metoda výuky čtení prvňáčků. Kombinujeme moderní i tradiční formy výuky - forma výuky čtení s důrazem na maximální porozumění obsahu a radost ze čtení, úlohy v matematice rozvíjející logické uvažování dětí, rozšiřují dobrovolné úkoly pro talentované žáky. Výuka angličtiny u nás probíhá od první třídy, v začátcích hravou formou, postupně ve vyšších ročnících klasickou výukou.

Žáci se zúčastňují plaveckého výcviku, mají možnost zúčastnit se lyžařského výcviku a dalších aktivit. Snažíme se o všestrannou výuku tak, aby žáci byli dobře připraveni k přechodu na druhý stupeň kterékoliv základní školy v okolí. Preferujeme přirozený a intuitivní přístup k výchově založený především na vzájemné komunikaci, na vnímání podnětů dítěte a na důvěře.


* KONTAKTY
* Školní řád
* Provozní řád hřiště
* Provozní řád Sokolovny Tetčice
* Inspekční zpráva
* Organizace školního roku 2023/2024
* Informace o organizačních záležitostech školního roku
  2023/2024 pro žáky ZŠ Tetčice

 

Další dokumenty základní školy najdete na stránkách
ZŠ a MŠ Neslovice

Dokumenty ke stažení najdete ZDE

 

Školní Facebook

images