Školní družina

Provoz školní družiny 2023/2024

1. oddělení - vychovatelka Tereza Filipová, kontakt 731 253 509 (1.třída)
2. oddělení - vychovatelka Monika Hlavoňová- kontakt:736 677 310 (2.třída)
3. odělení - vychovatelka Ing. Eva Sablová- kontakt: 736 677 501 (3.třída)
4. oddělení - vedoucí vychovatelka Veronika Králíková- kontakt: 608 977 932 (třída 4. a 5.)


Organizace provozní doby ŠD
- ranní družina od 6:30 do 7:45 hodin
- odpolední družina od 12:00 do 16:30 hodin
- aby nebyla narušovaná činnost ŠD ve středu (kdy probíhá pobyt venku), je potřebné zajistit pro tento den odchody dětí buď do 14:00 hodin nebo pak až od 16:00 hodin. Netýká se dětí v kroužcích.
Přihlašování do ŠD, odhlašování ze ŠD vždy písemně vychovatelce ŠD.
Pokud chce rodič využít služeb ŠD, je třeba odevzdat zápisový lístek při nástupu dítěte do ŠD.
Chcete-li ukončit pobyt dítěte ve ŠD, je třeba dítě odhlásit paní vychovatelce. Měsíční platba za započatý měsíc je nevratná.
Platba za školní družinu: 500 Kč za pololetí (platba za 1. pololetí do konce září, za 2. do konce února)
V rámci družiny jsou pro děti i zájmové kroužky. Jen v některých se doplácí materiál.

* Rozpis kroužků najdete dole na této stránce - Návratka-kroužky

Pondělí

Ferda Mravenec
Tematické tvoření dle aktuálního období (Vánoce, Velikonoce, podzim, jaro, ..). Seznamování s různými výtvarnými technikami a rukodělnými činnostmi, různorodým materiálem za účelem výroby praktických, dekorativních či dárkových předmětů. Rozvíjení kreativity a využití dostupných materiálů k danému a praktickému účelu. Kroužek vede paní vychovatelka Monika Hlavoňová. Cena 300 Kč za pololetí.

Hudebně - pohybový kroužek
Kroužek plný zpěvu a radosti spojeného s tancem. Využití různých hudebních nástrojů, včetně hry na tělo. Na hraní a tanec s dětmi se těší paní vychovatelka Tereza Filipová.

Úterý
Počítačový kroužek
Kroužek je pro děti 2. třídy. Děti si rozvíjejí své dovednosti v práci s počítačem, pracují s textovými a grafickými programy a internetem, učí se základy programování a smysluplnému využití techniky. Děti se naučí pracovat se školním e-mailem, který zřizuje škola pro každého žáka od nástupu do 1. třídy a který je součástí balíčku Office 365, s programem Teams, který je v případě distanční výuky výukovým prostředím. Součástí kroužku je práce s více než 50 výukovými programy, které má škola k dispozici. Děti si procvičí postřeh, paměť a logické myšlení. Od 3. třídy zařazujeme programování v Minecraft Education Edition. Na tento kroužek od 4. třídy navazuje předmět Informatika. Vede Mr. Petra Jonášová
(jedna skupina v úterý, druhá skupina v pátek – viz rozpis kroužků).

Pohybové hry
V
ede Tereza Filipová a Eva Schneiderová. Pomocí pohybu získává Vaše dítě zdravé sebevědomí, zvýšení kondice a zážitek ze vzájemné spolupráce. Děti se účastní sportovních soutěží a olympiád.

Středa
Pobyt v přírodě
Tento den chodíme na procházky do lesa užívat si krásy přírody, hrajeme hry a poznáváme okolí školy. V případě špatného počasí zůstáváme ve škole zabýváme se hraním a rukodělnými činnostmi jako jsou tvoření z papíru, kreativní tvoření, navlékání korálků apod.

Vaření
V
kroužku vaření se děti naučí připravovat chutné pokrmy. Vyzkoušejí si teplou i studenou kuchyni. Kroužek vede vychovatelka Eva Schneiderová, která se na vařeníčko s Vašimi dětmi těší. Cena 500 Kč za pololetí.

Kahánek - lidové tance
Od 1. do 3. třídy. Máš rád/a pohyb? Baví tě tanec? Přidej se k nám a objev kouzlo tradice. Vyzkoušej náš kroužek plný zábavy, kde se naučíš tančit na lidové písničky. Cena 400 Kč za pololetí. Vedoucí kroužku Zuzana Mokrá. Zahajovací schůzka 20. září 2023 v Sokolovně.

Čtvrtek
Florbal
V
ede vychovatelka Eva Sablová, která má bohaté zkušenosti s vedením florbalového týmu i účastí na soutěžích. Kroužek bude probíhat v sokolovně. 
Hand made
Rád tvoříš, zkoušíš a poznáváš různé materiály? Spoj příjemné s užitečným, přijď vyrobit módní doplněk nebo dárek. Nauč se základy šití, háčkování a dalších ručních prací. Procvičíš si jemnou motoriku, trpělivost, prohloubíš estetické cítění a smysl pro detail. Vedoucí kroužku Lenka Jílková. Cena 500 Kč za pololetí. Zahajovací schůzka 21. září ve škole.

Keramika
1. - 5. třída. Hravé tvoření s hlínou zaměřené na prožitek, podporu individuální tvorby. Kreativní a sebepoznávací práce s hlínou může zpříjemnit seznamování s novým prostředím školy. Vedoucí kroužku Lenka Jílková. Cena 500 Kč za pololetí. Zahajovací schůzka 21. září ve škole.

Pátek
Angličtina pro nejmenší  
Efektivní a zároveň zábavná forma angličtiny. Kroužek je zaměřen především na procvičování slovní zásoby formou her, na komunikaci. Hlavním zájmem je posílit u dětí jejich volný projev a zbavit je zábran z mluvení. Na společně prožité chvíle se těší E. Schneiderová.
uPhone - Nauč se pracovat chytře se svým mobilním telefonem.
Mobilní telefon se stal samozřejmou součástí našeho života, dávno jsou ale pryč časy, kdy sloužil výhradně jako prostředek komunikace. Tím je sice pořád, ale těžiště se posouvá směrem k messagingu, sociálním sítím, youtube či videohovorům druhé generace. Co dovedou různé aplikace a jak zabezpečit svůj telefon v rámci internetu? Vše a ještě více poznáš v tomto kroužku s V. Králíkovou.

 

Dokumenty školní družiny
* Co budu potřebovat ve školní družině
* Družinová pravidla
* Vnitřní řád školní družiny
* Návratka- kroužky
* Plán práce školní družiny
* Zápisní lístek ŠD
* Žádost o prominutí úplaty ŠD

* Záznam o propouštění ze ŠD

* Pololetní přihlášení / odhlášení z kroužku ŠD

* Odhláška ze školní družiny
* ŠVP školní družiny

 

* VZOR OMLUVENKY ze školní družiny- ke stažení

anemone 139884 640

Školní Facebook

images