Školní družina

Provoz školní družiny 2019/2020

Hlavní vychovatelka p. Veronika Králíková- kontakt 608 977 932
Paní vychovatelka Ing. Eva Sablová- kontakt 721 280 595

Organizace provozní doby ŠD:

- ranní družina od 6:30 do 7:45 hodin

- odpolední družina od 12:00 do 16:30 hodin

- aby nebyla narušovaná činnost ŠD, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: od 12:30 do14:00 a od 16:00 hodin dle zápisových lístků (pokud nejsou vaše děti v kroužku, který zasahuje do daného času).

Přihlašování do ŠD, odhlašování ze ŠD vždy písemně vychovatelce ŠD.

Pokud chce rodič využít služeb ŠD, je třeba odevzdat zápisový lístek při nástupu dítěte do ŠD. Chcete-li ukončit pobyt dítěte ve ŠD, je třeba dítě odhlásit paní vychovatelce. Měsíční záloha za započatý měsíc je nevratná.

Platba za školní družinu: 500,- Kč za pololetí (platba za 1. pololetí do konce září, za 2. pololetí do konce února)

 

 

V rámci družiny jsou pro děti i zájmové kroužky. Jen v některých se doplácí materiál.

* Rozpis kroužků ZDE

Pondělí

Vaření
V kroužku vaření se děti naučí připravovat chutné pokrmy. Děti si vyzkouší teplou i studenou kuchyni. Kroužek vede paní Marcela Svobodová, která se na vařeníčko s Vašimi dětmi těší.
Cena 200 Kč za pololetí

Výtvarníček
tematické tvoření dle aktuálního období (Vánoce, Velikonoce, podzim, jaro, ..). Seznamování s různými výtvarnými technikami a rukodělnými činnostmi, různorodým materiálem za účelem výroby praktických, dekorativních či dárkových předmětů. Rozvíjení kreativity a využití dostupných materiálů k danému a praktickému účelu.
Cena 300 Kč za pololetí.


Úterý

Počítačový kroužek
Vede paní učitelka Petra Jonášová. Děti si rozvíjejí své dovednosti v práci s počítačem, pracují s textovými a grafickými programy a internetem, učí se základy programování a smysluplnému využití techniky. Děti si procvičí postřeh, paměť a logické myšlení. Učí se pracovat v e-learningu, využívat on-line programy ke své práci, vyhledávat a třídit informace. Počítačový kroužek v 2. a 3. ročníku plynule navazuje na vyučovací předmět Informatika, který mají žáci od 4. ročníku povinný.

Pohybové hry
Vedou paní vychovatelky Eva Sablová a Veronika Králíková. Pomocí pohybu získává vaše dítě zdravé sebevědomí, zvýšení kondice a zážitek ze vzájemné spolupráce.Děti se účastní sportovních soutěží a olympiád.

 

StředaSeznam přihlášených dětí*

Pobyt v přírodě
Tento den chodíme na procházky do lesa užívat si krásy přírody, hrajeme hry a poznáváme okolí školy. V případě špatného počasí zůstáváme ve škole a zabýváme se hraním her a rukodělnými činnostmi.

Čtvrtek

Dětská jóga
Nenásilnou a především hravou formou se učí děti poznat samy sebe a zlepšovat si své fyzické a duševní zdraví. Učí se senzitivitě především k sobě samotný, ale i k ostatním. Kroužek vede zkušená lektorka paní Naděžda Fukanová.

Florbal
Vede paní vychovatelka Eva Sablová, která má bohaté zkušenosti s vedením florbalového týmu i účastí na soutěžích.

Pátek

uPhone- nauč se chytře pracovat se svým mobilním telefonem

Mobilní telefon se stal samozřejmou součástí našeho života, dávno jsou ale pryč časy, kdy sloužil výhradně jako prostředek komunikace. Tím je sice pořád, ale těžiště se posouvá směrem k messagingu, sociálním sítím, youtube či videohovorům druhé generace. Co dovedou různé aplikace a jak zabezpečit svůj telefon v rámci internetu? Vše a ještě více poznáš v tomto kroužku. Vede paní vychovatelka V. Králíková.

 

Dokumenty školní družiny
* Co budu potřebovat ve školní družině
* Družinová pravidla
* Vnitřní řád školní družiny
* Návratka- kroužky
* Plán práce školní družiny
* Tematický plán školní družiny
* Zápisní lístek ŠD
* Záznam o propouštění ze školní družiny a kroužků

* ŠVP školní družiny (stránky ZŠ a MŠ Neslovice)

* VZOR OMLUVENKY ze školní družiny- ke stažení

anemone 139884 640

Novinky

Školní Facebook

images