Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP)
poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, primární prevence sociálně patologických jevů, podpora třídního klimatu a celkové pozitivní atmosféry školy, výchovné a kariérové poradenství, spolupráce s externími poradenskými zařízeními a institucemi a mnoho dalších dílčích úkolů.

Kontaktní pracovník pro komunikaci se školskými poradenskými zařízeními

* pro ZŠ Tetčice
Mgr. Monika Jirglová 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 736 677 390

 * pro ZŠ Neslovice

Mgr. Silvie Cachová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 731 477 703

 

Činnost školní poradenského pracoviště zajišťují:

* Speciální pedagožky

* Výchovná poradkyně
Mgr. Jarmila Sklenářová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 733 715 810

* Metodik prevence
PaedDr. Ludmila Vojtíšková
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 734 201 762
Naše škola  je zapojena v projektu NNTB.

Pokud má Vaše dítě problém se spolužáky nebo víte o jiném problému s nevhodným chováním, který je potřebné řešit a nepovažujete za vhodné ho řešit přímo, můžete využít Vy i děti tento odkaz: Nenech to být, kdy je možné zůstat v anonymitě.

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Členové a standardní činnosti ŠPP

Plán práce ŠPP

Vnitřní směrnice - žáci s SVP a nadaní

Školní Facebook

images