Stravování

Ve škole dětem nabízíme obědy, které se dovážejí z MŠ Tetčice. Dále máme zaveden pitný režim a podle objednávky si děti mohou kupovat dotované mléčné výrobky.

Stravné

Žáci ZŠ do 10 let: 22,- Kč
Žáci ZŠ nad 10 let: 26.- Kč

Odhlašování obědů je stanoveno do 14:00 hodin předešlého dne.

V případě onemocnění dítěte si rodiče mohou první den nemoci oběd vyzvednout v jídelně ZŠ ve 11:45– 12:15 hodin. Odběr obědů po další dny nepřítomnosti dítěte není možný, obědy je nutné odhlásit.

Výjimkou odhlašování je pondělí, kdy je možné stravu odhlásit do 8:00 hodin.

Odhlášená strava se odečítá ze stravného další měsíc.apple 805819 640

Poplatky za stravné vybírá vedoucí ŠJ paní Poláčková.

Kontakt:
* mobil MŠ: 774 048 336
* mobil vedoucí ŠJ: 602 872 857

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Provoz ŠJ se řídí platnými předpisy a vyhláškami o školním stravování a hygienických požadavcích.

Aktuální jídelníček  na stránce MŠ – stravování

Dokumenty:

* Řád školní jídelny

Školní Facebook

images