Stravování

Ve škole dětem nabízíme obědy, které se dovážejí z MŠ Tetčice. Dále máme zaveden pitný režim a jsme zařazeni do programu Mléko do škol.

Stravné

Žáci ZŠ do 10 let: 30,- Kč
Žáci ZŠ nad 10 let: 35.- Kč

Odhlašování obědů je stanoveno do 14:00 hodin předešlého dne.

V případě onemocnění dítěte si rodiče mohou první den nemoci oběd vyzvednout v jídelně ZŠ v 11:30– 13:00 hodin. Odběr obědů po další dny nepřítomnosti dítěte není možný, obědy je nutné odhlásit.

Výjimkou odhlašování je pondělí, kdy je možné stravu odhlásit do 8:00 hodin.

Odhlášená strava se odečítá ze stravného další měsíc.apple 805819 640

Poplatky za stravné vybírá osobně vedoucí ŠJ v MŠ paní Poláčková 602 872 857, 771 167 876 nebo bezhotovostně na účet MŠ 115-1003820287/0100 po přidělení variabilního symbolu.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Provoz ŠJ se řídí platnými předpisy a vyhláškami o školním stravování a hygienických požadavcích.

Aktuální jídelníček  na stránce MŠ – stravování

Dokumenty:

* Řád školní jídelny

Školní Facebook

images