Úkoly 4. třída

 

V pondělí 13. 6. si vyberu a zkontroluji sešit PŘ a vyberu poslední vizitky z přečtené knihy.

V pátek půjdeme na louku „lovit“ bezobratlé živočichy. Telefon s sebou.

24. 5. 2022

DOMÁCÍ ÚKOL:

M-PS 33/2
Kdo nestihl dokončí či opraví TP 64 a M-PS 37/19

CO JSME DNES DĚLALI:

Český jazyk
Tygr - vymysli a napiš 4 slovesa ve tvaru jednoduchém a 4 slovesa ve tvaru složeném.
TP 64 
Matematika
Sešit do geometrie

- narýsuj úsečku AB, která měří 7 cm. Rozděl ji na sedminy. Barevně vyznač jednu sedminu.
- narýsuj úsečku CD, která měří 14 cm. Rozděl ji na sedminy. Barevně vyznač jednu sedminu.
- narýsuj úsečku EF, která měří 21 cm. Rozděl ji na sedminy. Barevně vyznač jednu sedminu.
M-PS 37/19

Anglický jazyk

Dnes jsme si procvičili výslovnost nové slovní zásoby IN THE TOWN (najdeme ji v pláně města - sešit E - red excercise), pak jsme si zapsali základní otázky, které budeme potřebovat v pondělí. Následně jsme pracovali v PS 56/2,3.

My se uvidíme na angličtině až v pondělí. Nezapomeň trénovat názvy jednotlivých budov ve městě. 

23. 5. 2022

DOMÁCÍ ÚKOL:

ČJ-PS 25/2

Zítra mají všechny děti angličtinu, ve středu informatiku. 

CO JSME DNES DĚLALI:

Český jazyk
Uč. 87 přečíst žlutý rámeček.

Uč. 87/1 - ústně
ČJ-PS 25/1
Matematika
Do M2 - uč. 58/5
Anglický jazyk

Dnes jsme psali test (school subjects and days of week), poté jsme si vlepili do sešitu plánek města a pracovali s ním.

Žádné domácí úkoly nemáme.
Přírodověda
Uč. str. 47
Do sešitu napiš informace o jedné bylině rostoucí na louce.
Zjisti o ní informace:
- jedovatá/nejedovatá
- chráněná/nechráněná

- léčivá (na co se používá)/neléčivá
- krátce jak vypadá - barva květu, výška...
Bylinu si i namaluj.
19. 5. 2022

DOMÁCÍ ÚKOL:

ČJ-PS 22/2. Nezapomeň, že máme zítra TV (cvičební úbor).

CO JSME DNES DĚLALI:

Český jazyk
Uč. 84/9 do Zebry.
Procvičovali jsme i pády pomocí odkazů z 3. třídy.
Matematika
M-PS 28/1

Anglický jazyk

Dnes jsme opakovali, zapsali si do žákovské známky.

Připomínám, že v pondělí píšeme malý testík na school subjects a days of week. 

Můžeš trénovat na Wocabee nebo poslouchat písničky.

Have an amazing weekend, Marcela :-))


18. 5. 2022

DOMÁCÍ ÚKOL:

TP 63/11

CO JSME DNES DĚLALI:

Český jazyk
Uč. 83/1 - vyhledej 6 podstatných jmen, urči jejich rod, číslo, pád a vzor do Tygra.
Ostatní ústně
Matematika
Povídali jsme si, co je jedna polovina, čtvrtina, třetina.... - zatím jen ústně.
Přírodověda 
Posílám na WhatsApp - listy na vyplnění dostaneš ve škole, vyplníš si později.
Zjisti si rozdíl těmito rostlinami: jetele luční a jetele plazivý.

Anglický jazyk

Dnes jsme uzavřeli lekci 26 - Today poslechem PS 55/5. Zopakovali jsme si dny v týdnu a školní předměty. Trénuj na víkend. :-)

 


17. 5. 2022

DOMÁCÍ ÚKOL:

M-PS 23/4

DOBROVOLKA - doporučuji:
Vzory podstatných jmen rodu mužského

CO JSME DNES DĚLALI:

Český jazyk
ČJ-PS 21/4a
Napiš si do Stromu, jak budeš postupovat při určování vzorů podstatných jmen.
Vymysli postup v jednotlivých krocích.
ČJ-PS 22/1


Matematika
M-PS 49/2, 3

 

16. 5. 2022

DOMÁCÍ ÚKOL:

ČJ-PS 21/3 - zakroužkuj správnou možnost a opiš. Můžeš psát do Tygra.

DOBROVOLKA - doporučuji:
Vzory podstatných jmen rodu mužského

CO JSME DNES DĚLALI:

Český jazyk
Zebra - (běhací diktát) - uč. 82/11 - 5 vět
TP 61/9
Matematika
Uč. M str. 101 - přečíst
M-PS 48

Přírodověda - uč. str. 46 přečíst, vyplnit list s kvízem (vlepit do sešitu).

Poznáš bylinky na louce?

 

Anglický jazyk

Dnes jsme pracovali samostatně v PS 55/6,7.

Kdo měl hotovo, začal si pracovat na domácím úkolu, který máme do čtvrtka.

V pondělí 23.5. si napíšeme malý test na school subjects and days of week. Na wocabee máš nachystané balíčky na trénink. :-) nebo můžeš poslouchat písničky. 


12. 5. 2022

DOMÁCÍ ÚKOL:

M-PS 22/5, ČJ-PS 18/5 + 20/1

CO JSME DNES DĚLALI:

M-PS 23/2, 3

Uč. ČJ 81/5 napiš tři dvojice do Zebry

 

Anglický jazyk

Hello :-)

Dnes jsme v angličtině pokračovali v days of week (dny v týdnu) a school subjects (školní předměty). Pak jsme pokračovali v PS 54/2,3. Dostali jsme i domácí úkol, který máme nalepený v E - red excercise book. Nezapomenout si přečíst vzkaz, který máme pod úkolem.

Na wocabee jsem přichystala balíčky na procvičování, určitě se mrknu, kdo pilně pracoval jak včelka.

Have a beautiful weekend. Marcela


11. 5. 2022

DOMÁCÍ ÚKOL:

ČJ-PS 19/3
Ve čtvrtek bude místo PČ PŘÍRODOVĚDA. Píšeme písemku z ekosystému rybník a potoky a řeky.

 

PRO NEPŘÍTOMNÉ:

Zebra - běhací diktát uč. 80/3
ČJ-PS 21/2
Uč. 81/2, 4 ústně

 

M-PS 22/3 (i pro soutěžící) a 4
M-PS 23/1

 

10. 5. 2022

Anglický jazyk

Dnes jsme začali novou lekci 26 - Today. Nalepili jsme si do sešitu E - red excercise book dva papíry - days of week, school subjects. Pak jsme si řekli nová slovíčka PS 54/1 a 55/4.

Přidala jsem balíčky na Wocabee.

Písničky na trénink:

SCHOOL SUBJECTS - ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY

DAYS OF WEEK - DNY V TÝDNU

Domácí úkol

AJ - PS 54/1 a 55/4 - dodělej :-)


9. 5. 2022

DOMÁCÍ ÚKOL:

ČJ-PS 18/1, kdo nestihl dokončí ČJ-PS 19/1
Ve čtvrtek bude místo PČ PŘÍRODOVĚDA. Píšeme písemku z ekosystému rybník a potoky a řeky.

Anglický jazyk

Dnes jsme se podle jednotlivých sportů rozdělili do dvojic, ve kterých jsme celou hodinu pracovali a opakovali. Nejprve jsme si do sešitu E - red excercise book napsali 4 slovesa, pak jsme pracovali v PS 53/5,6. Kdo byl rychlý, stihl ještě PL, kde jsme spojovali různé sporty.

Domácí úkoly žádné nemáme. 

PRO NEPŘÍTOMNÉ:

ČJ-PS 19/1
Zebra - uč. 76/4

M-PS 21/4
M-PS 46/8

5. 5. 2022

DOMÁCÍ ÚKOL:
M-PS 21/3 + oprava písemky (Opravuj do M2 - opiš příklad a správně vyřeš.)
ČJ-PS 17/1 celé

 

 

Anglický jazyk

Dnes jsme v anglickém jazyce psali test. 

Pak jsme hledali v osmisměrce různé sporty a slovíčka. Tu jsme si nalepili do E - red excercise book. 

Na víkend žádné úkoly nemáme. V pondělí budeme v této lekci 25 ještě pokračovat.

Have a nice weekend. Marcela 


 

 

Květina

 

 

Písemné dělení 1
Písemné dělení 2
Písemné dělení 3

CO JSME DĚLALI:

11. 4. 2022
Anglický jazyk
Dnes jsme pokračovali v lekci 23 Dan´s day, někteří dopisovali test ze čtvrtka. Ostatní pracovali ve dvojicích, kde si přečetli domácí úkol My day, pak pracovali v PS 49/6 a na PL - FOOD, kde jsme popisovali jednotlivá jídla a psali jsme v kolik hodin je máme (nalepený v sešitě).
*Někteří byli nemocní a nemají My day, dodělat do středy a odevzdat. :-)
Vybrala jsem si PS a sešity na kontrolu
Dobrovolný úkol
PL - Crossword - numbers

DOMÁCÍ ÚKOL:
ČJ-PS 15/1 celé
Kdo nestihl dokončí uč. M str. 51/3 třetí sloupec, nezapomeň na zkoušku.
Opravy
CO JSME DĚLALI:
Český jazyk 
ČJ-PS 15/2
Přírodověda
PŘ-PS 36/3 - zkus popsat, pomůže ti obrázek na WhatsAppu
List - dostaneš ve škole a později doplníš, zatím si shlédni tyto videa:
Dýchají ryby?
Ryby našich řek

Dýchá ryba?
Co ses dozvěděla o pstruhovi?


 


Letak pro rodice 4B 

 

 

Platby za druhé pololetí školního roku

Číslo bankovního účtu pro platby: 300383912/ 0300
Variabilní symbol uveden v žákovské knížce žáka
Přijímané platby číslo do zprávy pro příjemce
   
   
Pitný režim za 2. pololetí       250,-Kč 2
Školní družina za 2. pololetí   500,-Kč 3
Kroužek vaření                       200,-Kč 4
Kroužek výtvarníček               300,-Kč 5

Příklad platby částka 950,-Kč:

VS: 210101, do zpráv pro příjemce: 2, 3, 4.

V případě odhlášení pitného režimu, kroužku nebo školní družiny je potřeba vypsat odhlášku (poskytnou paní vychovatelky).

Neuhrazené platby za první pololetí prosíme uhradit co nejdříve.

  

Na následujícím odkaze je možné zakoupit roční licenci na výukový program Včelka.
Pokud bude mít zájem více než 15 rodičů,  získáme množstvení slevu.

Včelka - online výuka čtení a cizích jazyků - pro školy | Výukové programy  PACHNER

VČELKA

PLAVÁNÍ

Termíny: 4.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 22.4., 29.4., 6.5. a 13.5.

Odjezd je vždy v 8:30 (ze zastávky Neslovická), žáci zahajují a končí vyučování ve škole. Budeme se učit jen ČJ. Po dobu plavání není běžná výuka TV.

Na plavání děti potřebují s sebou do batůžku svačinu, pití, plavky, osušku, mýdlo nebo sprchový gel a igelitovou tašku na mokré věci.

 

ON-LINE ODKAZY:

 

ČESKÝ JAZYK

Vzory podstatných jmen - střední rod

Procvičujeme pády

Trénujeme pády - klik

Vyjmenovaná slova - opakování

Problémové dvojice vyjmenovaných slov

PŘÍRODOVĚDA

Význam lesa

Poznej stromy v lese

Fotosyntéza - klik

 
VLASTIVĚDA
 

PŘEVLEČENÍ DĚTÍ VEN (hlavně ŠD)

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost oblečení a obutí dětí na ven
vzhledem k aktuálním zimním podmínkám. 
Doporučujeme vhodnou impregnaci.

 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6343-kdyz-se-rekne-nase-zeme-hymna-do-kufriku?vsrc=vyhledavani&vsrcid=hymna+%C4%8CR

https://duckduckgo.com/?q=horniny+a+miner%C3%A1ly&t=newext&atb=v261-1&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXdWxEMi3SJI

 

Přihlášení

Školní Facebook

images