Úkoly 5. třída

 

Školní družina- k nahlédnutí ZDE

Sledujte, prosím, změny v programu školní družiny.

Poslední školní týden

Středa – rozlučková párty ve škole, konec opět kolem 12:20 a stejně tak i ve čtvrtek. Děti si odnesou domů kufříky, osobní věci z lavic a zásuvek, sportovní oblečení, přezůvky, hrnky a odevzdají žákovské knížky. Budou se zakládat.

Čtvrtek - pěší cesta do Rosic na vystoupení Mighty Shake  (batůžek, láhev na pití).

Pátek - 8:00 až 8:30 vysvědčení a hurá na prázdniny! (Je potřebné nahlásit případný zájem o ŠD a obědy.)

Aktivní odkazy:

Předpony od, nad, pod, do

Pomoc pro úlohu s druhy číslovek

Úlohy z finanční gramotnosti

Cvičení na římské číslice

V domě straší duch 

Jak skloňovat podstatné jméno lidé

Koncovky přídavných jmen - cvičení

Tonda Obal

Shoda přísudku s podmětem

Procvičování skloňování

Přehled slovních druhů s procvičením

Cvičení na slovní druhy

Zlomky

Shoda přísudku a podmětu

Slovní druhy

Moje čeština

Mluvnické kategorie sloves

Vzory podstatných jmen rodu mužského

Násobení mimo obor násobilek

Řazení slov ženského rodu

Hry na procvičování ČJ

M s třídou U Mufa

Mnoho zábavných cvičení z M

Docvičování násobilky

Matematika hrou

ČJ s třídou U Mufa

Zajímavá cvičení z ČJ

Postel na každý pád

PÍSEMNÉ DĚLENÍ

 

Zkontrolujte, prosím, podepsání obsahu pouzdra, zvláště doporučujeme podesat pera.

Mám dobře vybavený kufřík na všechno tvoření?

-          sklenička od kojenecké výživy nebo vhodný kalíšek na vodu

-          pracovní tričko

-          temperové barvy, vodové barvy,

-          plochý a kulatý štětec č. 10 nebo 12 (popř. k tomu i nějaký menší)

-          nůžky, Progressa, voskové pastely

-          lepidlo – nejlépe vysunovací

A všechno podepsané.

Domácí procvičování čtení

Číst si je příjemné.

Čtení je pro mě důležité.

Rozšiřuji si slovní zásobu, bavím se, získávám informace.

Smím si číst pro sebe potichu.

Mohu požádat maminku, tatínka nebo jiného dobrého čtenáře, ať si článek přečte také.

Pak si můžeme povídat o tom, co nás upoutalo, co se nám líbilo nebo bylo zajímavé.

Zeptám se na to, čemu nerozumím.

Promyslím si záludné otázky, na kterých bych mohl(a) druhého nachytat.

Otázky si dáváme vzájemně. Pokud druhý nezná odpověď, neradíme, ale necháme ho, ať si to najde.

Pokud se mi zatím nedaří, určitě se časem zdokonalím.

Když budu procvičovat pravidelně, snadno mi půjde ve vyšších ročnících těžší učení.

Informace o organizačních záležitostech školního roku 2018/2019

Přihlášení

Školní Facebook

images