Úkoly 5. třída

 

 

OSLAVANY - PERMONIUM

Příští čtvrtek, tedy 26.5. pojedeme do Permonia, prosím o včasný příchod do školy, nejpozději v 6.50 hodin.  

 

 


PLAVÁNÍ

Termíny: 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., a 24.6.

Odjezd je vždy v 7:45 (ze zastávky Neslovická), prosím o dřívější příchod do školy, tedy 7:30. Vyučování končí v 12:50. Po dobu plavání není běžná výuka TV.

Na plavání děti potřebují s sebou do batůžku svačinu, pití, plavky, osušku, mýdlo nebo sprchový gel a igelitovou tašku na mokré věci. 

Všechno je zapotřebí mít podepsané. (Boty, ručník, plavky sprch. gel či mýdlenku, ...) Stačí zkratka jména + číslo.


DOMÁCÍ ÚKOL NA MĚSÍC KVĚTEN (DO 23.5.)

 Já, jako ilustrátor obalu knihy.

Vyber si knihu, jakou chceš, nemusíš ji číst, důležité je, že se ti líbí její obal, který napodobíš.

Vše jsme si řekli ve škole, pokud ti něco nebude jasné zeptej se svého spolužáka nebo paní učitelky. 

Inspiraci můžeš hledat zde: PÁŤÁCI JAKO ILUSTRÁTOŘI KNÍŽEK

V pondělí 30.5. výtvory prezentujeme:-)))


24.5.2022

Č - PS - 26/1 a,b


23.5.2022

Dnes žádné domácí úkoly

Zkontroluj si opravy v sešitě.


19.5.2022

Domácí úkoly na víkend:

E - PL dej si na vypracování záležet.

Nezapomeň se připravovat na pondělní test z číslovek a na obal knihy. 

Zítra jedeme na plavání, v pondělí se fotíme.

Užij si víkend, plný sluníčka a pohody.


18.5.2022

Domácí úkoly 

Č - PL číslovky

E - red excercise book, oprava :-)


17.5.2022

Dnes žádné domácí úkoly nemáme. :-)

16.5.2022

Dnes žádné domácí úkoly nemáme.

Někteří mají opravu Č - PS 24,25.


11.5.

Co jsme dnes stihli?

ČJ - procvičování číslovek

PS 23/3, 5

     24/1, 2

M - celá čísla

V matematice jsme si udělali číselnou osu. Každé dítě dostalo papírek, kam napsalo libovolné číslo od -10 do 10. Následně děti chodili k tabuli, losovali si číslo a poté jej zaznačili do číselné osy.

ZKONTROLUJTE SI zda máte vypracovanou stranu 28 v PS.

DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ - PS - 23/1, 2

      dobrovolný úkol 23/4

Žáci, kteří jedou  dne 11.5. na dopravní soutěž, mají ve škole sraz v 7.00hod. Vezmou si sebou helmu, sportovní oděv a obuv. Návrat do školy okolo 13.00hod. 


10.5.2022

Dnes žádné úkoly nemáme.

Trénuj druhy číslovek.

Marodi mají vše na Whatsappu. :-)


9.5.2022

Domácí úkoly

Č - PS 22/5 - piš číslovky slovem 

Kdo dnes chybí, máš vše na Whatsappu. :-)


5.5.2022

Domácí úkoly na víkend

Č - PS 21/celá strana (1,2)

E - PL sloveso HAVE, nalep do E - red excercise book

VL - Pracovní list tvůj stát v Evropě

Kdo ještě nezaplatil Permonium, prosím o přinesení peněz. 

Přeji Ti krásný víkend plný sluníčka a pohody. 


4.5.2022

Domácí úkoly:

Č - PS 21/1 a-d

M - oprava pís.


3.5.2022

V českém jazyce jsme začali probítat číslovky (viz Whatsapp).
V matematice jsme opakovali - PS 53/celá

V angličtině jsme si udělali společný zápis (Whatsapp) a pracovali v PS 50/2

Dnes žádné úkoly nemáme. :-)


2.5.2022

Co jsme dělali?

Č - PS 20/3,4 

M - PS 52/1,2,3,4

Pak jsme měli třídnickou hodinu.

Domácí úkoly:

Č - udělej opravu testu a PS


28.4.2022

Domácí úkoly na víkend

Č - PL - Zájmena opakování

V pondělí budeme opět psát test na druhy zájmen. Zkontrolovali jsme si domácí úkol (pracovní list), pečlivě si ho projdi a nauč se jednotlivé druhy zájmen z tabulky. Druhý úkol v testu se bude týkat zájmena já a jeho tvaru v jednotlivých pádech. (2. a 4. pád = MĚ, 3. a 6. pád = MNĚ)

Jiné úkoly nemáme. :-)

Nezapomeň na pálení čarodějnic. Krásný víkend, MJ


26.4.2022

Co jsme dnes dělali?

V českém jazyce jsme pokračovali v zájmenech. Prvně jsme skloňovali zájmeno já a se do sešitu ZEBRA. Pak jsme pracovali v PS str. 19/ máme celou hotovou.

V matematice jsme opakovali desetinná čísla (sčítání a odčítání, zaokrouhlování) - pracovní listy.

V angličtině jsme trénovali na test (viz Whatsapp), pak jsme otevřeli novou lekci 24 - We had a pracovali převážně v sešitě E - red excercise book. Vše najdeš na whatsappu.

Domácí úkoly dnes nemáme.

Zítra jedeme na LIPKU, prosím o včasný příchod. :-)


25.4.2022

Co jsme dnes dělali?

Ve vlastivědě jsme pracovali v PS 26/celá strana. V českém jazyce jsme skloňovali zájmeno já a věnovali se přivlastňovacím zájmenům PS 19/1,2

V matematice jsme opět zaokrouhlovali (tabulka viz Whatsapp). Násobili a dělili desetinná čísla. PS 27/23,24

V poslední hodině jsme tvořili knižní obálku a citát ke knize.

Domácí úkol:

Č - PS 19/3 + oprava testu v Č - písemky


21.4.2022

Ve čtvrtek 28.4. budeme psát test z anglického jazyka. Co bys měl/a zvládnout?

- přítomný čas slovesa TO BE (I am, you are...)

- minulý čas slovesa TO BE (I was, you were...)
- budoucí čas slovesa TO BE (I will, you will...)
Neboj se, ve škole budeme ještě tento čas trénovat. 

Domácí úkoly na víkend:

Č - PS 18/4,5
M - PS 26/19,20

Dnes jsem vybrala ŽK.

V deníčku najdeš věci, které dáš tatínkovi nebo mamince podepsat (plavání, LIPKA).


 

20.4.2022

ZÍTRA SI PROSÍM PŘINESTE KNIHU, KTEROU PRÁVĚ ČTETE.

DNES ŽÁDNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY NEJSOU.

NA ZÍTRA: naučím se na test zájmena a druhy zájmen, dodělám PL (druhy zájmen), tím si nejvíce procvičím na zítřejší test. 

Všechno, co děláme posílám i do skupiny na Whatsapp.

Dnes jsme v českém jazyce začaly skloňovat zájmena, důležité je skloňování zájmena já, které má gramatické pravidla vzhledem k jednotlivým pádům. Posílala jsem zápis (whatsapp). Pak jsme pracovali v PS 18/1,2,3.

V matematice jsme zaokrouhlovali desetinná čísla na desetiny, setiny, tisíciny a jednotky. Pracovali jsme pouze v TYGROVI (zápis Whatsapp).

V anglickém jazyce jsme pokračovali v lekci YESTERDAY, opakovali jsme překlad vět a hledání zvířat. Pak jsme pracovali v PS 49/5,6,7 (whatsapp).


19.4.2022

Po velikonočních prázdninách jsme se sešli, vzhledem ke konání přijímacích zkoušek, v menším počtu.

Pracovali jsme převážně ve skupinách, kde jsme převážně opakovali.
V českém jazyce jsme běhali po třídě a hledali druhy zájmen, pak jsme pracovali s textem, kde jsme určovali slovní druhy. V posledním úkolu jsme měli vymyslet všechny slovní druhy na písmeno K.

Ve čtvrtek 21.4. si napíšeme text na druhy zájmen. Za domácí úkol do čtvrtka jsme dostali pracovní list na trénink.

V matematice jsme pokračovali v práci ve skupinách, kde jsme opakovali desetinná čísla PS 21/1,2, pak jsme počítali v učebnici do sešitu TYGR příklady na sčítání a odčítání - uč. str. 65/10 a 69/26 (vždy 8 příkladů). Pro rychlíky byly nachystané pyramidy. 
Pak jsme měli vlastivědu a poslední hodinu angličtinu, kde jsme udělali cv. v PS 49/5
Domácí úkol:

Č - PL - opakování druhů zájmen

Ve čtvrtek si přines do školy knížku, kterou právě čteš, nezapomeň na sešit čtenářský deník. 


13.4.2022

Co jsme dělali?

Dnes jsme pracovali v českém jazyce na stanovištích, kde jsme v osmisměrce hledali zájmena a určovali jejich druh, pak jsme pracovali v PS str. 17/celá, na poslední stanovišti na nás čekal pracovní list na téma Velikonoce.

Po tom už jsme si vytvořili velikonoční atmosféru, kdy jsme barvili a zdobili vajíčka.

DOMÁCÍ ÚKOLY:
Č - PS 17/1 celý, pokud máš zkontroluj a oprav

ty už znáš z úterý, přes prázdniny dodělej :-)

Č PL Opakování slovní druhy a vyjmenovaná slova

E - PL do sešitu E - red excercise book1) TRANSLATE (PŘELOŽ) dané věty, pozor na to, v jakém jsou čase, pomoci ti může sešit. 2) ANSWER (ODPOVĚZ) na stanovené otázky. 

V úterý zkontrolujeme. 

Přeji Ti krásné Velikonoce. :-)


12.4.2022

Co jsme dělali?

Dnes na nás v českém jazyce opět čekala zájmena. Nejprve jsme hledali v textu pak pracovali v PS str. 17/1 a.

V matematice na nás čekaly náročnější pyramidy v PS str. 25/13, pak jsme počítali pod sebou PS 25/15. Pro rychlíky byly nachystané rovnice.
V anglickém jazyce jsme pokračovali v přítomném, budoucím a minulém čase slovesa to BE. Na začátku jsme překládali věty do sešitu E - red excercise book, udělali si zápis, kteří marodi najdou u mě ve složce (prosím vyzvědnete si ji ve středu dopoledne). Následně jsme samostatně pracovali v PS 48/2 a 48/3 poslouchali jsme nahrávku, ti co jsou nemocní si mohou vymyslet své věty.
Poslední hodinu jsem si četli o Velikonovocích.

DOMÁCÍ ÚKOLY:

Č - PL Opakování slovní druhy a vyjmenovaná slova

E - PL do sešitu E - red excercise book. 1) TRANSLATE (PŘELOŽ) dané věty, pozor na to, v jakém jsou čase, pomoci ti může sešit. 2) ANSWER (ODPOVĚZ) na stanovené otázky. 


 

UČ SE PRŮBĚŽNĚ DRUHY ZÁJMEN:-)
TYGŘÍCI Z ÁČKA: ČESKÝ JAZYK - ZÁJMENA


11.4.2022
Pro nemocné: Budeme vám základat složku ve škole, ve středu se pro ni během dopoledne stavte prosím. Děkuji

Co jsme dnes dělali?

V českém jazyce jsme pokračovali v zájmenech, konkrétně jeho druhy. Hledali jsme v textu zájmena a určovali jeho druhy do sešitu. (budeš mít ofocený zápis)
V matematice jsme pokračovali počítáním desetinných čísel PS 24/10, dobrovolně: PS 24/11. 
V angličtině jsme začali rozvičkou, kdy jsme překládali věty. Pak jsme tvořili časovou osu, kde jsme si znázorňovali časování slovesa to be, v minulém, přítomném a budoucím čase. A tvořili jsme věty v těchto časech. Pak jsme pracovali v PS 48/2
Marodi budou mít vše ve složce. 

Domácí úkoly dnes nemáme. 


7.4.2022

Domácí úkoly na víkend:

E - PS dodělat REVISION str. 46-47 v PS, většinu máme hotovou ze školy. 

Přístí týden začneme novou lekci, tak ať to máš všechno v pořádku.

Podívej se na opravy, jestli nějaké nemáš ve všech sešitech a PS.


6.4.2022

Co jsme dnes dělali?

V českém jazyce jsme pokračovali v zájmenech, hledali jsme v textu zájmena a zapisovali je do sešitu. Pak jsme pracovali samostatně v PS 16/4,5. Někteří rychlíci stihli i najít drakovu cestu zájmen nebo vyhledat ve větách zájmena. Tento pracovní list je dobrovolný.
V matematice jsme počítali s desetinnými čísly. PS 23/5,7,8.

Domácí úkoly?

Ty písemné dnes nemáme. :-) 

Zítra píšeme z angličtiny, tak nezapomeň procvičovat (Wocabee).


5.4.2022

Co jsme dnes dělali?

V českém jazyce jsme si připomněli zájmena, která už známe. Udělali jsme zápis do sešitu. Nemocní ho mají u mě ve složce. Pak jsme pracovali v PS 16/1,2

V matematice jsme začali počítat s desetinn ými čísly. Nejdříve jsme si do sešitu TYGR zaznamenali jednotlivé pozice čísla (desetiny, setiny, tisíciny), poté jsme pracovali v PS 22/1,2

V anglickém jazyce jsme si zopakovali FARM and ZOO animals, pak jsme si přeložili jednotlivé věty do sešitu E - red excercise bookMyslím, že nepřijdu. Slibuji, že se budu učit. Bude pršet. Pak jsme pracovali ve skupinách, kde jsme opakovali v PS str. 46/1,2,3 a 47/5.

Pro rychlíky byla nachystaný text ICE AGE (DOBA LEDOVÁ)

Domácí úkoly:

Č - PS 16/3

M - PS 22/3

Nezapomeň si zítra přinést misku či menší květináček s hlínou.


 

4.4.2022

Co jsme dnes dělali?

V matematice jsme psali test. Pak jsme pracovali v PS 21/5, to nám zůstalo za úlohu. Využij pomůcku v sešitě. Zítra bude možnost opravy testu z M.
V angličtině jsme si napsali 5 zvířat z farmy a 5 ze ZOO - do sešitu E - red excercise book.
Pak jsme si připomněli tři příklady, kdy používáme sloveso WILL v budoucím čase.
Následně jsme pracovali v PS - 45/5,6,7

Domácí úkoly:

Dodělávky

M - PS 21/5

E - PS 45/7


V pondělí 4.4. budeme psát test z matematiky, objeví se v něm povrch krychle a kvádru, jednotky délky, obsahu a času. 

31.3.2022

Co jsme dnes dělali?

V českém jazyce jsme si připravili osnovu na domácí úkol: Č - PS str. 15

V matematice jsme zkontrolovali převody jednotek a připravovali jsme se na pondělní test. 

Domácí úkoly na víkend:

M - PL (převody jednotek), určitě je to těžší varianta, my jsme ale šikovní a zvládneme to. Budeš perfektně připravený/á na pondělní test.

Č - PS str. 15 - Napiš slohovou práci na téma: Volba povolání. Nezapomeň na odstavce, úpravu a řídit se naší osnovou. Slohová práce by ti měla vyjít na celý modrý list. Prvně se ji můžeš napsat na papír a pak až do sešitu. V pondělí si všechny práce přečteme. Už se těším.

Přeji Ti krásný víkend, plný procházek a odpočinku. 

Přihlášení

Školní Facebook

images