Úkoly 5. třída

Vážení rodiče,

děkujeme rodičům žáků z 1. až 3. třídy, kteří byli ochotni vstoupit do školské rady. Vážíme si vstřícnosti a ochoty.

Děkujeme i všem, kteří se voleb zúčastnili.

Váš výběr mezi všemi kandidáty byl poměrně vyrovnaný, nejvyšší počet hlasů však získala paní Bc. Halka Horká.

 

Bruslení začíná v pátek 1. 11., dále pak 8. 11., 15. 11., 22. 11. a 29.11. Cena za 5 bruslení je 300 Kč

Odjezd 13.25 ze zastávky Neslovická, návrat asi v 15.30 hod.

S sebou brusle do pevné tašky nebo do batůžku a vhodné oblečení na bruslení, povinné jsou rukavice a přilba!

 

  

V úterý 19. 11. 2019 proběhne kroužek Snadněji na druhý stupeň od 13.15 do 14.00 hodin.

 

20. 11. 2019

D: ČJ 2 Vyprávění dle osnovy ze školy (do pondělí), zítra si napíšeme diktát, ČT 61-63 :-) uč. M 47/19 do M1.

 

19. 11. 2019

D: ČJ 18/13 doplň y/i (týká se i 2 a 8), :-) M-PS 48/1–4

 

18. 11. 2019

D: uč. M 29/7 nebo uč. M 29/8 se zápisem a odpovědí do M1, :-) uč. M 29/9 do M1

 

15. 11. 2019

D: uČJ 18/16b, báseň (ČT - nauč se do pondělí recitovat báseň Krásné peří ze str. 60) :-) list v ČJ 1 - urči podmět a přísudek

 

VL - v pátek 22. 11. písemné opakování - NÁRODNÍ OBROZENÍ a REVOLUČNÍ ROK 1848

 

14. 11. 2019

D: uč. M 29/6 do M1 dva sloupce bez zkoušky :-) M-PS 28/8

 

13. 11. 2019

D: oprav ČJ 16/9 do ČJ 2, kdo nestihl dokončí M-PS 14/34, ČT - nauč se do pondělí recitovat báseň Krásné peří ze str. 60 :-) M-PS 14/35

 

12. 11. 2019

D: ČJ 16/6e do ČJ 2, M-PS 27/4 dokončit, :-) list ČJ 2

 

11. 11. 2019

D: uč. 88/15a do M-G, ČT 58-59, :-) M-PS 47/13

 

8. 11. 2019

D: M-PS 27/3c, :-) M-PS 14/33

 

7. 11. 2019

D: ČJ 2 Napiš 5 vět s podmětem nevyjádřeným. Věta bude mít nejméně 4 slova. :-) ČJ 2 Popiš svůj zážitek z cvičného požárního poplachu (do pondělí).

 

6. 11. 2019

D: M-PS 13/29, ČT 56-57, opravy v M-PS a ČJ :-) M-PS 13/30, ČJ 1 - pokračuj ve vymýšlení příbuzných slov.

 

5. 11. 2019

D: ČJ-PS 18/16a, dokončit M-PS 11/26,12/27, opravit M-PS 45/5 :-) ČJ 15/1a nebo anketa do ČJ 2.

 

4. 11. 2019

Zítra - v úterý bude kroužek Snadněji na 2. stupeň končit ve 14 hodin z důvodu pedagogické porady. Začneme již ve 13:15 hned, jak budou žáci po obědě.

D: M-PS 45/5, ČT 54-56, :-) uč. M 88/12 do M-G

 

1. 11. 2019

D: ČJ 1 nalepený list 1. sloupec :-) ČJ 1 nalepený list 2. sloupec

 


Úkoly pro ty, co chyběly:
 
13. 11. 2019
ČJ - 17/10:
+ nová informace - podtrhni červeně,
? - informaci nerozumím, chci vědět víc - podtrhni modře,
informace, které znám podtrhni žlutě.
Modře podtržené informace si napiš do ČJ 1 a dohledej si vysvětlení pomocí internetu. Do sešitu napiš, jak jsi vyhledanou informaci pochopil - neopisuj, ale použij svá slova.
M - M-PS 29/9, pracovní list
 
13. 11. 2019
ČJ - 16/6 d, vysvětlení rámečku Skladebné dvojice na str. 16, doplnění i/y 16/9
M - zlomky uč. M 29/5, 6 - ústně, M-PS 14/34
 
 
12. 11. 2019
ČJ - zopakování, co znamená holá věta, věta jednoduchá, souvětí, 16/7 do ČJ1. Věty: „Vyrobili. Drak létal. Vystoupili jsme.“, rozvinout a spojit v krátký příběh.
M - M-PS 27/4.
 
11. 11. 2019
ČJ - 16/6 hlavní zadání + a, b, c – vyznač.
M - M-PS 46/7-9 + uč. 90/30 - stačí ústně.
 
8. 11. 2019
M - list
ČJ – 15/3, 17/11 ústně
 

 


 

 Mám dobře vybavený kufřík či krabici na všechno tvoření?

  – sklenička od kojenecké výživy nebo vhodný kalíšek na vodu

  – pracovní tričko

  – temperové barvy, vodové barvy,

  – plochý a kulatý štětec č. 10 nebo 12 (k tomu i nějaký menší)

  – Progressa

  – voskové pastely

  – nůžky 

  – lepidlo – nejlépe vysunovací

  – černý fix (př. fix Centropen - document 0,5)

A všechno podepsané.

 


 

Zkontrolujte, prosím, podepsání obsahu pouzdra,

zvláště doporučujeme podepsat pera.

 


 

* Organizace školního roku 2019/2020

 


 

 

 

 

AKTIVNÍ ODKAZY:

 

Procvičování skloňování

Cvičení na jednotky hmotnosti

Úlohy z finanční gramotnosti

Cvičení na římské číslice

V domě straší duch

Macocha

Převádění jednotek času

Jeden malý milý myš

Tonda Obal

Přehled slovních druhů s procvičením

Cvičení na slovní druhy

Obvody

Opakování jednoduchého dělení se zbytkem

Určování sloves - Flinstounovi

Násobení mimo obor násobilek

Postel na každý pád

Hry na procvičování ČJ

ČJ s třídou U Mufa

Mnoho zábavných cvičení z M

Procvičování násobilky

Zatoulaná zvířátka

Zajímavá cvičení z ČJ

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-3rocnik.html

 

 


 

Domácí procvičování čtení

Číst si je příjemné.

Čtení je pro mě důležité.

Rozšiřuji si slovní zásobu, bavím se, získávám informace.

Smím si číst pro sebe potichu.

Mohu požádat maminku, tatínka nebo jiného dobrého čtenáře, ať si článek přečte také.

Pak si můžeme povídat o tom, co nás upoutalo, co se nám líbilo nebo bylo zajímavé.

Zeptám se na to, čemu nerozumím.

Promyslím si záludné otázky, na kterých bych mohl(a) druhého nachytat.

Otázky si dáváme vzájemně. Pokud druhý nezná odpověď, neradíme, ale necháme ho, ať si to najde.

Pokud se mi zatím nedaří, určitě se časem zdokonalím.

Když budu procvičovat pravidelně, snadno mi půjde ve vyšších ročnících těžší učení.

 

 

 

 

 

 

Novinky

Přihlášení

Školní Facebook

images