Úkoly 5. třída

Školní družina- k nahlédnutí ZDE

Sledujte, prosím, změny v programu školní družiny.

Nový rozvrh 5. ročník (plavání)
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí M NS-VL       Č Č   A  
Úterý Č M Č A  

13:15 -14:00

NS-PŘ

Středa TV TV Č NS-VL NS-PŘ  

13:15 -14:00

INF

Čtvrtek Č M Č EV      
Pátek Č M EV EV A    

Milí rodiče, obracíme se na Vás s prosbou o  návštěvu praktického lékaře Vašich dětí.
V poslední době některé děti z naší školy onemocněly streptokoky způsobující spálovou angínu či spálu. Žák z naší třídy se závažným zdravotním postižením přišel po jiné nemoci v pátek 12. 4. na část vyučování do školy a opět okamžitě onemocněl s vysokými horečkami a zánětem krku. Vyšetření prokázalo nákazu streptokokem způsobujícím angínu.
Podle ošetřujícího lékaře je velmi pravděpodobné, že tuto nákazu u nás některé dítě přenáší a vůbec nemusí nést příznaky onemocnění. Prosíme rodiče, aby v případě pochybností o zdraví svého dítěte navštívili ošetřujícího lékaře, poradili se s ním o postupu a dodrželi jím stanovenou léčbu a doporučení. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
 
V pondělí 27. 5. Oslavany (dopravka). Přilba, pevná obuv, vhodné oblečení+pláštěnka, svačina, pití.
Odjezd v 7:46, zastávka Neslovická.
Sraz tam v 7:40, děti ze ŠD převedeme, odchod ze školy v 7:35. Návrat 12:38. Pak následuje oběd a AJ. Doprava 12,- Kč.
24. 5.
D: M-PS 30/3,  :-) 53/3.
23. 5.
D: ČJ 51/19, :-) M1 73/46 -  1 čtverec.
22. 5.
D ČJ1 list 33/7 i přepsat (do ČJ 2).
21. 5.
D: ČT 148, 149 do čtvrtka, ČJ2 49/13 b).
20. 5.
D: M-PS 53/1, :-) M-PS 42/9
17. 5.
D: ČJ2 přepis z listu 9/2  v ČJ1, :-) list s příběhem
16. 5.
D: ČT 147 - 3 sloky zpaměti podle vlastního výběru (do úterý), M-PS 51/7.
15. 5.
D: ČJ2 49/12 c).
14. 5.
D: ČT 146 do čtvrtka, M-PS 27/25 s výpočty, :-) list.
13. 5.
D: M-PS 51/9, :-) 25/14

Aktivní odkazy:

Předpony od, nad, pod, do

Pomoc pro úlohu s druhy číslovek

Úlohy z finanční gramotnosti

Cvičení na římské číslice

V domě straší duch 

Jak skloňovat podstatné jméno lidé

Koncovky přídavných jmen - cvičení

Tonda Obal

Shoda přísudku s podmětem

Procvičování skloňování

Přehled slovních druhů s procvičením

Cvičení na slovní druhy

Zlomky

Shoda přísudku a podmětu

Slovní druhy

Moje čeština

Mluvnické kategorie sloves

Vzory podstatných jmen rodu mužského

Násobení mimo obor násobilek

Řazení slov ženského rodu

Hry na procvičování ČJ

M s třídou U Mufa

Mnoho zábavných cvičení z M

Docvičování násobilky

Matematika hrou

ČJ s třídou U Mufa

Zajímavá cvičení z ČJ

Postel na každý pád

PÍSEMNÉ DĚLENÍ

 

Zkontrolujte, prosím, podepsání obsahu pouzdra, zvláště doporučujeme podesat pera.

Mám dobře vybavený kufřík na všechno tvoření?

-          sklenička od kojenecké výživy nebo vhodný kalíšek na vodu

-          pracovní tričko

-          temperové barvy, vodové barvy,

-          plochý a kulatý štětec č. 10 nebo 12 (popř. k tomu i nějaký menší)

-          nůžky, Progressa, voskové pastely

-          lepidlo – nejlépe vysunovací

A všechno podepsané.

Domácí procvičování čtení

Číst si je příjemné.

Čtení je pro mě důležité.

Rozšiřuji si slovní zásobu, bavím se, získávám informace.

Smím si číst pro sebe potichu.

Mohu požádat maminku, tatínka nebo jiného dobrého čtenáře, ať si článek přečte také.

Pak si můžeme povídat o tom, co nás upoutalo, co se nám líbilo nebo bylo zajímavé.

Zeptám se na to, čemu nerozumím.

Promyslím si záludné otázky, na kterých bych mohl(a) druhého nachytat.

Otázky si dáváme vzájemně. Pokud druhý nezná odpověď, neradíme, ale necháme ho, ať si to najde.

Pokud se mi zatím nedaří, určitě se časem zdokonalím.

Když budu procvičovat pravidelně, snadno mi půjde ve vyšších ročnících těžší učení.

Informace o organizačních záležitostech školního roku 2018/2019

Přihlášení

Školní Facebook

images