Úkoly 5. třída

 

 

sun 47083 640

S úsměvem v páté třídě

5B

Platby hory

Platby za hory je možné nově zaslat na účet 300383912/0300

Variabilní symbol pro zálohu je 6 a pro doplatek 7.

Do zpráv pro příjemce uveďte jméno, příjmení a počet osob.

 

1. 12. D: ČJ-PS 27/7, červený rámeček, AJ - pracovní list v sešitě AJ

Pro nepřítomné:

ČJ uč. 41/10 dvojice ústně vylučovací metodou. ČJ-PS 27/4, 6 šipkami. Jen 1 cesta vede ven. Místo M jsme dnes trénovali na Mikuláše.
AJ - učebnice str. 20, pracovní sešit str. 20 (pouze 1. cvičení -  nová slovíčka), trénink UNIT 9-10 na WocaBee.

30.11. D: ČJ1 40/8,  40/9

Pro nepřítomné:

ČJ uč. práce se str. 40, ČJ-PS 26/3.

VL - pro chybějící: UČ 26-27 přečíst.

29. 11. D: M-PS 27/4 dokončení, ČJ-PS 26/2 červený rámeček

Pro nepřítomné:

ČJ uč. 39/4 a dokončení učiva na stránce, ČJ-PS 26/2, zapisujeme jen podtržená slova.

M- procvičování zlomků. Může být odkaz: Sčítání a odčítání zlomků M-PS vyvození práce 27/4.

VL – pro chybějící: UČ s. 24-25 přečíst

        Test přeložen na zítra ČT

28. 11. D: M-PS 52/4, ČJ-PS 26/1

______________________________________________

 

24. 11. D: ČJ2 37/14, 18 - obě cvičení jen správně přepiš.

Pro nepřítomné:

ČJ - jen procvičování učiva, M uč. 27, M-PS 26/1, 2, 3 a).
PŘ - Dnes jsme si povídali o Měsíci. Pomůže ti toto video:

Měsíc

 

23. 11. D: ČJ-PS 24/14, 24/15

VL - UČ s. 23 přečíst

       Naučit na test, který budeme psát ve středu 29.11. z NÁRODNÍHO

       OBROZENÍ A PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE

Pro nepřítomné:

ČJ práce s dalšími poučkami na str. 36, dokončení učiva této strany, ČJ-PS 25/16 + červený rámeček s vyznačením obvyklým způsobem.

22. 11. D: M-PS 25/8

Pro nepřítomné:

ČJ práce s poučkou Souhláskové skupiny uč. str. 36, ČJ-PS 24/12, 13,procvičování v odkazu: Zdvojené souhlásky a souhláskové skupiny

M rovnoběžníky, opakování ze 4. třídy: Rovnoběžník je čtyřúhelník, který má každé dvě protější strany rovnoběžné. Uč. 94, ústně 94/2, M-PS 52/1

VL-přečíst v UČ druhou polovinu strany 21, 22 celá

     UČ 22/5 ústně

     DÚ UČ s. 21 vpravo dole - úkol z regionu

21. 11. D: ČJ1 36/11 celé

Pro nepřítomné:

ČJ práce s poučkami uč. str. 35, ČJ-PS 23/10, 11.

M-PS 24/6, 25/7, 52/2.
AJ -
PS 14/2, 15/6,7,8, do sešitu AJ doplnit zápis What can you do on comuters?

 

20. 11. D: ČJ-PS 23/8 celé

Pro nepřítomné:

ČJ - procvičování pochopení zdvojování hlásek, odůvodňování hlavně rozlišování slovního kořene a předpony, ČJ1 35/10.

M-PS 24/4 b) záliby anketa (Nepřítomní si mohou zkusit dosadit záliby spolužáků a až se vrátí, porovnáme se skutečností.), 24/5.
AJ - učebnice str. 16/1 (četba + překlad), PS - 14/1,3,4

______________________________________________

16. 11. D: ČJ-PS 22/7 celé, M1 25/8

Pro nepřítomné:

ČJ-PS 22/6, ČJ uč 34/9 - stačí ústně, vyvození souhláskových skupin horními cvičeními ze str. 35 + poučka.

15. 11. D: Oprava  prověrky M-PS 51, M-PS 50/11

Pro nepřítomné:

ČJ - hlavně procvičování předpon s, z a odůvodňování pro pochopení a zvládnutí. ČJ-PS 22/5 (hlava - obě nožnosti, použití pro úkol z červeného rámečku)

V M jsme opakovali učivo z G ze 4. ročníku, protože u  dětí prověrka odhalila dost nedostatků.

14. 11. D: ČJ1 34/1 s barevným odlišením + červený rámeček

AJ - PS 13, trénuj The weather na WocaBee (v pondělí test ze slovíček)

Pro nepřítomné:
AJ - učebnice str. 12-13, PS str. 12-13, pracovní list - The season (nalep informace o jednotlivých ročních obdobích + nakresli obrázek)

ČJ - ČJ1 33/5 s barevným rozlišením podle poučky výše, infinitiv ústně. Poučkový sešit nebo ČJ1 -poučka ze str. 34.

M-PS 51

13. 11. D: M-PS 50/8, ČJ-PS 21/2

Pro nepřítomné:

ČJ opakování pouček a procvičování psaní předpon s, z. Je možné využít odkaz: Cvičení s předponami s, z. Opakování rozdělování slov podle slovních druhů, ČJ-PS 20/15.

M - vyvození D, M-PS 23.

___________________________________________________

Informace o organizačních záležitostech školního roku
  2023/2024 pro žáky ZŠ Tetčice

 

Úhrada za školní družinu, pomůcky + pitný režim se provádí na účet školy (žáci mají v ŽK na zadní straně příslušné údaje) a to ve dvou platbách:

Číslo bankovního účtu pro platby: 300383912/0300

Variabilní symbol Bude uveden v žákovské knížce žáka

Přijímané platby číslo do zprávy pro příjemce

Školní pomůcky 1000,- Kč 1

Pitný režim za 1. pololetí 250,- Kč 2

Školní družina za 1. pololetí 500,- Kč 3

Kroužek vaření 500,- Kč 4

Kroužek Ferda Mravenec 300,- Kč 5

Příklad platby částka 1750,-Kč VS: 2202001 do zpráv pro příjemce: 1, 2, 3.

_________________________________________________________________

Obsah pouzdra:

Pero, 2 až tři tužky, guma, ořezávátko, malé pravítko, základní pastelky,  kružítko.

Aktovka:

Barevné plastové obálky formátu A4 na učebnice, 2 pravítka (nejlépe trojúhelník s ryskou a dlouhé pravítko 30 cm), podložka na svačinu (hrneček máme ve škole uložený z minulého roku).

Krabička či balíčky kapesníčků.

Oblečení na TV a do ŠD:

Látková taška nebo pytlík (ne igelitová taška), tričko, tepláky, mikina, tenisky na ven, cvičky se světlou podrážkou do tělocvičny

Obsah krabice na VV:

-          sklenička od kojenecké výživy nebo vhodný dostatečně velký a stabilní kalíšek na vodu

-          pracovní tričko, zástěra nebo mikina

-          Progressa, voskové pastely, černý fix

-          temperové barvy, vodové barvy,

-          plochý a kulatý štětec č. 10 nebo 12 (popř. k tomu i nějaký menší)

-          lepidlo – nejlépe vysunovací a nůžky, které dobře stíhají - opět si je pak ve škole vybereme.

 

 

 Školákov

Odkazy k procvičování ze 4. ročníku:

Podstatná jména rodu středního

Podstatná jména rodu ženského

Podstatná jména rodu mužského

Slovesa - soubor cvičení

Kdy a jak psát čárky kolem slova „prosím“?

Shoda přísudku s podmětem

Vzhůru na palubu

Tisíc mil

Římské číslice, vysvětlování 1. část

Římské číslice, vysvětlování 2. část

Římské číslice, pomocná věta

Římské číslice, cvičení

Procvičování převodů jednotek

Ciferníková aritmetika

Obvod (s denním limitem)

Obsah (s denním limitem)

Prostorová představivost (s denním limitem)

 

 

 

 

 

 

Přihlášení

Školní Facebook

images