Školní družina 4. oddělení

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Od pondělí 17. 6. již nebudou organizovány kroužky. Tyto dny budeme trávit venku na hřišti a na krátkých procházkách (malé kapesné na zmrzlinu).

V pátek 28. 6. bude umožněno být ve ŠD do 15:00, a to s minimálním počtem 10 dětí. Do pátku 21.6. prosím nahlaste zájem Vašeho dítěte prostřednictvím mobilního telefonu (SMS) – 608 977 932.

Pokud se naplní uvedená kapacita je možnost i školního stravování.

Zájem o ŠD

Vážení rodiče, dnes Vaše dítě obdrželo zápisní lístek do ŠD na příští šk. rok 2024/25. Vyplňte prosím v případě zájmu a dodejte zpět do školy, a to nejpozději do pátku 7. 6. Děkujeme.

 

 Platby za druhé pololetí školního roku

Číslo bankovního účtu pro platby: 300383912/ 0300
Variabilní symbol uveden v žákovské knížce žáka
Přijímané platby číslo do zprávy pro příjemce
   
   
Pitný režim za 2. pololetí         250,-Kč 2
Školní družina za 2. pololetí   500,-Kč 3
Kroužek vaření                       500,-Kč 4
Kroužek Ferda Mravenec       300,-Kč 5

Příklad platby částka 1250,-Kč:

VS: 220101, do zpráv pro příjemce: 2, 3, 4.

V případě odhlášení pitného režimu, kroužku nebo školní družiny je potřeba vypsat odhlášku (poskytnou paní vychovatelky).

Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů Vás žádáme, abyste bez předchozí domluvy s třídním učitelem nebo vychovatelem nevstupovali do školy.

Všechny zvonky do školy jsou funkční a nastavené ke komunikaci.

Každá třída i oddělení ŠD má svůj označený zvonek.

Od 7:30, při vyzvedávání dětí, které nejdou do ŠD a odcházejí v době oběda, zvoňte na zvonek Vchod.

Prosíme, abyste vyčkali před vstupními dveřmi školy.

Při otevření dveří vstupuje dovnitř pouze dítě, kde si ho převezme pedagogický dozor. Nevstupuje zákonný zástupce.

Děkujeme, že nám pomáháte dodržovat bezpečnost a zdraví Vašich dětí.

Mobil a chytré hodinky mají děti u sebe na vlastní zodpovědnost rodičů.

Prosíme rodiče, aby dětem nevolali během výuky ani provozu ve školní družině. Pokud je to potřebné, mohou se spojit s příslušnými pedagogickými pracovníky.

Není možné na základě tel. rozhovoru a zvláště pak telefonování s dítětem propouštět je samotné ze školy v jiný čas, než bylo písemně dohodnuto. (Při změně stačí aktuální písemná informace od rodičů na lístku či v deníčku.)

Děkujeme za pochopení.

 

* VZOR OMLUVENKY ze školní družiny- ke stažení

Tel. paní vychovatelky Králíkové: 608 977 932

 

Školní Facebook

images