Úkoly 1. třída

V týdnu od  22. 2. do 26. 2.
jsou jarní prázdniny.
Úkoly na jarní prázdniny:
ČT s. 23 spojovačka - pohádka a postava
Písanka s. 15 přepis vět
Dobrovolný úkol:
přečíst Strašidlovou pohádku na s. 22 a 23.

Číst po částech, střídat se ve čtení, vymýšlet otázky k přečtenému).
Dobrovolný úkol on-line - TOGLIC
Čtení slov LUŠTĚNKY
Splněný dobrovolný úkol zapište dětem do deníčku.

Úkoly pro marody
18. a 19. 2.
ČT s. 21 odpovědi na otázky, úkol v červené části stránky
PÍS s. 17
M s. 33 celá

16. a 17. 2.
ČT s. 21 prvních 9 řádků
M s. 31 a 32
Písanka s. 16
15. 2.
ČT s. 20 podle barev
Písanka s. 14 - pozorně si písmeno prohlédni- než začneš psát.
M s. 30 cv. 4; barevné příklady opiš do sešitu a vypočítej
M- LISTPřihlášení

Školní Facebook

images