Úkoly 1. třída

Informace ze školní družiny

1. Připomínáme platby na druhé pololetí za pitný režim, školní družinu a případné kroužky vašich dětí. Informace k platbám najdete v každém oddělení ŠD zde na webu.

2. V úterý 16.4. odpadá pohybový kroužek.

Informace pro rodiče:

1. DENÍK VZPOMÍNEK = Úkol na každý víkend
2. Kdo ještě nedokončil všech 9 úrovní, trénujte ROBOTOVÁNÍ
3. Pravidelně s dětmi čtěte.
ČTENÍ: Trénujte s dětmi čtení s jazykem mezi rty. Ukažte na slovo, dítě vloží jazyk mezi rty, slovo si v duchu vyhláskuje, propustí jazyk a říká rovnou celá slova. Je to důležitý proces, který zabrání dítěti během čtení šeptat a přejde tak od hláskování k plynulému čtení.
4. Odkaz na zvukové nahrávky z Happy House:

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/happy_house_third?cc=cz&selLanguage=cs
5. Odkaz na trénink učiva online:
https://proskoly.cz/
(přihlašovací údaje naleznete v ŽK na lístečku v části Jiná sdělení)


Winnie the Pooh Dxf - Etsy UK

 

17.4. Domácí úkol: M - Čtyřlístek  str. 37/1
*Dobrovolný úkol: M - Čtyřlístek str. 36/3
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka 2 str. 7, do sešitu Myška - vlep text o plazech (doplň) + obrázek zmije (popiš části těla)
Čtyřlístek str. 35/3, str. 36/1,2/1,2, str. 37/2

 

16.4. Domácí úkol: ČJ - Písanka 2 str. 5
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Už čteme a píšeme sami str. 35
Čtyřlístek str. 34/1,2 str. 35/4
AJ - učebnice Happy House str. 48-49 (track 20 - 22), pracovní sešit 
Happy House str. 46 (pouze dokreslit)

 

15.4. Domácí úkol: PRV - Prvouka str. 63/4
*Dobrovolný úkol: PRV - dokresli si pizzu v sešitě Prvouka
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka 2 str. 6
PRV - Prvouka str. 61, str. 63/3 (track 18)

 

12.4. Domácí úkol: ČJ - Deník vzpomínek
*Dobrovolný úkol: ČJ - sešit Myška - přepis slov z osmisměrky psacím písmem)
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka 2 str. 4 (pouze Č a slovo Čenda), Hrajeme si ve škole i doma str. 66, sešit Myška - hledání slov v osmisměrce

11.4. Domácí úkol: M - Čtyřlístek 2 str. 32/3

Co jsme dnes dělali?
ČJ -  sešit Myška - PL (základní informace o obojživelnících + popis obrázku), čtení
Čtyřlístek str. 33/1,2
PRV - Prvouka str. 60, str. 62

 

10.4. Domácí úkol: ČJ - Už čteme a píšeme sami str. 34
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka 2 str. 3, Už čteme a píšeme sami str. 33
Čtyřlístek str. 28/5, 30/3, PL (porovnávací znaménka v oboru 0-20)
VV - ptačí hnízda

 

9.4. Domácí úkol: M - Čtyřlístek str. 30/2
*Dobrovolný úkol: AJ- PS 43 (dolep samolepky)
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka 2 str. 2
Čtyřlístek str. 28/5, 30/3, PL (porovnávací znaménka v oboru 0-20)
AJ - učebnice Happy House str. 46 (track 18), pracovní sešit
Happy House str 44 (track 19), str. 45 (nakresli svoji oblíbenou snídani)

 

8.4. Domácí úkol:  PRV - Pracovní list (denní činnosti)
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka 2 str. 1
PRV - Prvouka str. 58 - 59

 

5.4. Domácí úkol: ČJ - DENÍK VZPOMÍNEK
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Už čteme a píšeme str. 32, sešit Myška - základní informace o rybách, popis obrázku - částí těla

 

4.4. Domácí úkol: ČJ - Písanka str. 30 (opiš a doplň pravdivé tvrzení)
*Dobrovolný úkol: M - PL (rébus - číselná řada)
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka str. 31, čtení knihy Zvířátka
M - Čtyřlístek str. 28,3, 31/2,4, PL číselné řady + číselná osa
PRV - překresli z Prvouka str. 58 -59 do sešitu Prvouka své každodenní rituály (nakresli ručičkové hodiny a kolem zakresli nebo zapiš, jak probíhá tvůj den)

 

3.4. Domácí úkol:  ČJ - Už čteme a píšeme samistr. 31
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka str. 29, Už čteme a píšeme sami str. 30
M - Čtyřlístek str. 27/3, 29/3
VV - Ptáci

 

2.4. Domácí úkol: M - Čtyřlístek str. 29/2
*Dobrovolný úkol: AJ - pracovní sešit Happy House str. 85
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Uvolňovací cviky str. 3, Písanka str. 28
M - Čtyřlístek str. 28/1, 29/1
AJ - učebnice Happy House str. 43 (track 10), pracovní sešit Happy House str. 40

 

27.3. Domácí úkol:  DENÍK VZPOMÍNEK + Moprava v sešitě Čtyřlístek str. 25
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka str. 27, Už čteme a píšeme sami str. 29
M - Čtyřlístek str. 26, str. 27/1,2
VV - Tulipány (temperové barvy)

 

26.3. Domácí úkol:  ČJ - Písanka str. 25* - pouze pro ty, kteří neměli v pořádku nebo o nich vím, že dokáží psát lépe; ostatní bez DÚ
! Než začnete přepisovat,  je nutné správně seskládat slova, aby věty dávaly smysl.
*Dobrovolný úkol: AJ - pracovní sešit Happy House str. 67 
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Už čteme a píšeme str. 28
Čtyřlístek str. 23/5, samostatně str. 25
AJ - Happy Easter, učebnice Happy House str. 69 (TRACK 61), pracovní sešit Happy House str. 66 

 

25.3. Domácí úkol:  ČJ - Písanka str. 25
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka str. 26
PRVPrvouka str. 50
Odkaz na trénink online: 
https://wordwall.net/cs/resource/70256392/jarn%C3%AD-rostliny
https://wordwall.net/cs/resource/12241470/%C4%8D%C3%A1sti-kvetouc%C3%AD-rostliny-

 

22.3. Domácí úkol:  ČJ Deník vzpomínek 
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Už čteme a píšeme sami str. 27, PL - zakladní informace o ptácích v sešitě Myška, popis stavky těla ptáků k obrázku v sešitě Myška

 

21.3. Domácí úkol:  - Čtyřlístek str. 23/4
*Dobrovolný úkol: M - PL (vybarvi podle výpočtu) 
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka str. 24
Čtyřlístek str. 21, matematické BINGO, PL - vybarvi podle výpočtu
PRV - Hra na detektivy (lov jarních květin v terénu)

 

20.3. Domácí úkol:  ČJUž čteme a píšeme sami str. 25 - Medvídci (čti a odpovídej na otázky)
*Dobrovolný úkol: ČJ - PL křížovka (ZOO)
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka str. 22, PL čtení o medvědech + otázky k textu, dokončení osmisměrky v sešitě Myška, kvíz Savci
Čtyřlístek str. 22

 

19.3. Domácí úkol:  M - Čtyřlístek str. 20/2 + dokončení cvičení 3, přinést černý fix na zítřejší hodinu VV
Co jsme dnes dělali?
AJ - učebnice Happy House str. 42 (track 8), pracovní sešit Happy House str. 39, trénink fráze How old are you? / I am ___.
Čtyřlístek str. 20/1,3 a str. 21/3,5
ČJ - Už čteme a píšeme sami str. 26

 

18.3. Domácí úkol:  ČJ - Už čteme a píšeme sami str. 25/ čtení pouze textu o klokanovi a lenochodovi + přepis jedné z nich do sešitu Myška (velkým tiskacím písmem)
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Písanka str. 23
PRV - Jarní květiny, Prvouka str. 51

 

15.3. Domácí úkol:  ČJ Deník vzpomínek
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Uvolňovací cviky str. 29 (obtáhni vzory), Písanka str. 22 (2 řádky a poté všechny liché), trénink stínování během čtení, PL - osmisměrka + přepis slov do sešitu Myška, skládání slov

 

14.3. Domácí úkol:  ČJ Písanka str. 20
*Dobrovolný úkol: M - list (rébus)
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Už čteme a píšeme sami str. 24, PL o savcích do sešitu Myška, čtení knihy Zvířátka
Čtyřlístek str. 21/1, trénink příkladů na sčítání a odčítání (př.: 2 + _ = 8, 7 - _ = 7,...) na kartách a interaktivní tabuli
PRV - Den a noc, Prvouka str. 57
Odkaz:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=N3wV63Pv_1w&cbrd=1&ab_channel=ESEROCzechRepublic

 

13.3. Domácí úkol:  M - Čtyřlístek str. 20/4 + kdo nestihl, dokončí Písanku na str. 21
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Uvolňovací cviky str. 29, Písanka str. 21, povídání o savcích (hlavní znaky, druhy,..)
M Čtyřlístek str. 20/4, opakování geometrických útvarů, skládání obrázků, PL - geometrické tvary
VV - malba vodovými barvami

 

12.3. Domácí úkol:  M - Čtyřlístek str. 19/ 1,2
*Dobrovolka: PL - Výstaviště (dokonči/ oprav)
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Dramatizace pohádek - O Smolíčkovi, O Červené Karkulce, O perníkové chaloupce
MČtyřlístek str. 19/3 do sešitu M, str. 19/4, PL - Výstaviště (Hejného metoda)
AJ - učebnice Happy House str. 40 (track 5), pracovní sešit Happy House str. 37, str. 38 (track 7)

 

11.3. Domácí úkol:  ČJ -Písanka str. 19 (dokonči)
*Dobrovolka:Prvouka str. 56/ 2
Co jsme dnes dělali?
ČJ -trénink básně JARO, Písanka str. 19
PRVPrvouka str. 56

8.3. Domácí úkol: Deník vzpomínek
Co jsme dnes dělali?
ČJ -  Už čteme a píšeme sami str. 66/1,2,3,4, str. 67/5

 

7.3. Domácí úkol: Dnes bez písemného DÚ, pouze trénujte čtení :-)
Co jsme dnes dělali?
ČJ - opis básně JARO
Divadelní představení

 

6.3. Domácí úkol:  ČJ - PL - Čti a maluj (dokonči)
Co jsme dnes dělali?
ČJ - běhací diktát/ přepis z malého tiskacího do psacího písma (do sešitu Cirkus), PL - zrakové vnímání, PL - Čti a maluj (slova psacím písmem)
M - Čtyřlístek str. 17/3, str. 18/3
VV-  Jaro se probouzí

 

5.3. Domácí úkol:  M - Slovní úlohy v sešitěMatematika(modrý),
*Dobrovolný:M - PL
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Uvolňovací cviky na PL, Písanka str. 18
M - Čtyřlístek str. 16/3, 18/4, na str. 19 pouze barevný sloupeček příkladů, trénink sčítání a odčítání do 10
AJ- učebniceHappy House str. 38-39 (tracks 2- 4), pracovní sešitHappy House str. 36 (podle diktátu nových slovíček)

 

4.3. Domácí úkol:  ČJ Písanka str. 16 (dokonči)
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Uvolňovací cviky str. 24-25 (obtahni všechny vzorové tvary),  Písanka str. 17
PRV - Prvouka str. 54-55

 

1.3. Domácí úkol: ČJ -Deník vzpomínek + kdo nestihl, dokončí spojovačku v Už čteme a píšeme sami na str. 23
Co jsme dnes dělali?
ČJ - Už čteme a píšeme sami str. 65/ 1,2 str. 23 (spojovačka)

 

Podrobnější informace o organizačních záležitostech školního roku 2023/ 2024 pro žáky ZŠ Tetčice naleznete zde: 

 Informace o organizačních záležitostech školního roku

  2023/2024 pro žáky ZŠ Tetčice

Kontakty:

Třídní učitelka:

Mgr. Veronika Šicová

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mob.: 607087704

Vychovatelka a asistentka pedagoga:

Tereza Filipová

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mob.: 731253509

Přihlášení

Školní Facebook

images