Úkoly 1. třída


HRAVÉ UČENÍ S ODKAZY

KLIKNI:
 
 
Počítačový kroužek pro prvňáčky ODPADÁ po dobu bruslení.
Kroužek tedy není tyto dny: pátek 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11. a  29. 11. 2019.

20. 11.
D: M 36/2, 3,
:-) LIST s písmenky.
Pro pacienty:
ČJ JABLÍČKO 32,
M 35 - dokončení. Slovní úlohu je potřebné dětem přečíst. Ty pak napíší příklad a doplní odpověď. 36/1, 2, 3. Hra (5 kostek nebo víček z PET lahví) rozdělování na skupinky a zapsání co největšího počtu příkladů.
Vzor:
1 + 4 = 5
2 + 2 + 1 = 5
PRV ochutnávka ovoce s rozkrajováním a pozorováním semen, str. 21.
 
19. 11.
D: JABLÍČKO 31 dokončení,
:-) LIST se znázorněním sčítání.
Pro pacienty:
ČJ JABLÍČKO 31 psaní vět podle vzoru, (skládání slovíček z písmen).
M znázorňování příkladů a prohlubování představy o čísle, uč. 35/2, 3.
18. 11.
D: JABLÍČKO 30 opis věty  podle pokynů ve spodní části učebnice,
:-) LIST s M
Pro pacienty:
ČJ JABLÍČKO 29 práce s větami podle pokynů v učebnici, 30 (slova TOM, TÁTA, MÁMA).
M 33, 35/1, práce se zápisem příkladů,  možnost záměny sčítanců.
__________________________________________________
15. 11.
D: PASTELKA 21,
:-) LIST s podzimními úkoly, nové odkazy na PC.
Pro pacienty:
ČJ JABLÍČKO 29 - písmeno T, čtení vět, práce s délkou slabik, PASTELKA 21 správný sklon (motivace - cvik pro krásné veliké jedničky).
M dokončení str. 34, důraz na pečlivé psaní čísel, (možná hra - házení 2 kostkami a sčítání podle schopností dětí).
PRV 20.
 
14. 11.
D: JABLÍČKO 28,
:-) LIST HRAJEME SI SE SLOVY
Pro pacienty:
ČJ vysvětlování pojmu SLABIKA. (Písmenka ve slově spolu tvoří dvojice, trojice i někdy větší skupinky. Slabiky se dají vy´tukávat - krátké, hladit dlouhé. Písničky zpíváme po slabikách.) Procvičování rozlišování délky samohlásek ve slovech po slabikách, Vyvození str. 28 v JABLÍČKU.
13. 11.
D: MYŠ 28, :-) LIST PODZIM.
12. 11,
D: M 32/3, :-) LIST se žížalkami.
11. 11.
D: PASTELKA 20 - první 2 řádky, některé děti měly problémy s M 31 a potřebují doma docvičit.
:-) LIST s  M, (+ list - počítání s ježkem. Mají ti, kterým se dařila dnešní M dobře.)
______________________________________________________
 
Prosíme rodiče, pokud jejich  děti v době TV nemají cvičit, aby jim to pro přehlednost zapsali  do deníčku.
 
__________________________________________________
 

* Organizace školního roku 2019/2020

* Informace o organizaci školního roku v ZŠ Tetčice

 

 

 

 

 

Novinky

Přihlášení

Školní Facebook

images